Redaktionel linje for Fysioterapeuten

Fysioterapeuten er et fagblad for Danske Fysioterapeuters medlemmer og udkommer 8 gange pr. år suppleret med uddybende indhold på fysio.dk/fysioterapeuten.

Målsætning

Fysioterapeuten skal skabe identitet som fysioterapeut og værdi som medlem af Danske Fysioterapeuter ved at

  • udfolde og perspektivere nye tendenser og strømninger i faget og professionen.
  • formidle viden og synspunkter, der bidrager til den faglige og fagpolitiske debat.
  • holde læserne opdaterede på de væsentligste faglige og fagpolitiske udviklinger og tiltag.
  • holde læserne orienterede om medlemstilbud og aktiviteter samt formidle de resultater, som Danske Fysioterapeuter opnår fagligt og politisk.


Indholdet skal afspejle bredden i medlemsskaren, hvad angår holdninger såvel som specialiseringsgrad og ansættelsessted.

Redaktionel linje

Fysioterapeuten benytter sig af hhv. journalistisk og faglig formidling. De journalistiske artikler er skrevet med udgangspunkt i journalistiske kriterier og virkemidler. Afsættet er aktualitet eller tendens, og vi benytter de journalistiske kriterier som aktualitet, væsentlighed og relevans.

De faglige artikler er skrevet med udgangspunkt i kriterier for faglig formidling og skal give et overblik over et givent område eller præsentere nye teori-sæt eller behandlingsmetoder i fysioterapi. Afsættet er typisk formidling af god praksis (”sådan gør jeg”), ny viden eller forskning i fysioterapi, eksempelvis med udgangspunkt i aktuelle nye studier, reviews eller oversigtsartikler - med fokus på forskningens konsekvenser for den kliniske praksis.

Den faglige artikel er som udgangspunkt skrevet af en eller flere fysioterapeuter, læger eller andre personer med en sundhedsfaglig baggrund. Faglige artikler udarbejdes i samarbejde med den faglige redaktør og vurderes af en fysioterapeut med særlig forskningsmæssig indsigt i det pågældende område.

Litteratur til omtale eller anmeldelse udvælges af faglig redaktør.

Artikler fra Fysioterapeuten kan debatteres via kommentarfeltet i den elektroniske version af artiklen på fysio.dk

Indsendelse af faglig artikel:
Indsend faglig artikel til Fysioterapeuten

Indsendelse af debatindlæg/læserbreve til det trykte blad:
Indsend debatindlæg