Erhvervsansvarsforsikring for ridefysioterapeuter

Som medlem af Danske Fysioterapeuter har du mulighed for at tegne en erhvervsansvarsforsikring, der også dækker de skader ridefysioterapeutens egen hest kan komme til at forvolde.

Dækning af skader via Erhvervsansvarsforsikringen

Som medlem af Danske Fysioterapeuter har du mulighed for at tegne en erhvervsansvarsforsikring til kr. 40,00 i kvartalet. Forsikringen dækker både erhvervsansvar og retshjælp. Forsikringen dækker også skader som din hest kan komme til at forvolde.

Forsikringen er ikke en automatisk del af dit medlemskab, men skal bestilles særskilt. Erhvervsansvarsforsikringen bliver tegnet for alle selvstændige, der skal arbejde på et ydernummer.

Læs mere om de generelle betingelser for Erhvervsansvarsforsikringen

Hesteejere har objektivs ansvar 

I følge bestemmelsen i ’Danske Lov 6-10-2’ har hesteejere et objektivt ansvar for de personskader, løsgående heste forvolder. Det objektive ansvar for personskade gælder også, hvor en løsgående hest forvolder skade ved sammenstød med en bil. I henhold til mark- og vejfredsloven har ejere af husdyr, herunder heste, også et objektivt ansvar for visse agrariske tingsskader forvoldt af dyret, f.eks. skader på hegn eller vandløb. Erhvervsansvarsforsikringen dækker disse skader.

Kontakt

Esben Riis

Chefkonsulent
3341 4619