Opsigelse som lejer

Her kan du læse, hvordan du står stillet som lejer, hvis du selv opsiger samarbejdet eller bliver opsagt af klinikejer.

Hvis du vil opsige samarbejdet

Hvis du selv ønsker at opsige samarbejdet, er det vigtigt, at du overholder de frister, I har aftalt i jeres samarbejdsaftale. Nogle gange kan man blive enige om, at samarbejdet kan slutte før dette varsel, men det kræver, at begge parter vil det.

Få altid en underskrift på, at opsigelsen er modtaget. Du behøver ikke at begrunde din opsigelse.

Vi anbefaler, at man ikke opsiger sit arbejde, før man har et nyt arbejde med en underskrevet kontrakt. Husk, at du ikke direkte må fortælle dine patienter, hvor dit nye arbejde er.

Du skal være opmærksom på, om der er en klausul i din nuværende kontrakt, som forhindrer dig i at tage et evt. job eller at udføre nogle planer. Hvis du er i tvivl, er du meget velkommen til at sende kontrakten ind til vurdering. 

Du skal også være opmærksom på, at du altid har 3 ugers karens i a-kassen, før du begynder at optjene dagpenge. De 3 uger kommer uanset, om du selv opsiger samarbejdet eller bliver opsagt. Her skelner lovgivningen ikke, når det drejer sig om selvstændige.

Derudover går der 4-5 uger, før den første udbetaling kommer. De 3 ugers karens starter typisk, når du har opsagt dit CVR-nr., men kontakt altid både jobcenter og a-kasse, hvis du ser, at du bliver ledig.

Hvis du har ydernummer og vil opsige samarbejdet

Hvis du har et ydernummer, skal du sige det op ved at skrive direkte til regionen. Der er ikke noget skema, der skal bruges til det. Regionen kan kræve løbende måned + en måneds varsel på at afmelde ydernummeret. Regionen skal have et varsel på den løbende måned + 1 måned til at opsige ydernummeret. De kan dog i nogle tilfælde gøre det hurtigere, men det er ikke en ret, du har.

Find kontaktoplysninger på din region

Hvis du bliver opsagt

Det kan være en voldsom oplevelse at blive opsagt, men hold hovedet så koldt som muligt i selve situationen.

Sørg for aldrig at skrive under på mere end modtagelsen af opsigelsen, hvis du ikke er helt sikker på konsekvenserne af det, du skriver under på. Så kan I altid efterfølgende forhandle om, hvorvidt dit opsigelsesvarsel skal forkortes eller andet. Det er helt normalt og naturligt, at man reagerer med både vrede, sorg og frustration, når man bliver opsagt.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp i denne situation.

Når der er faldet lidt ro på situationen, kan du se i din kontrakt, hvad der gælder ved opsigelse, f.eks. varsel, fordeling af patienter mm. Hvis du har et ydernummer, har du altid ret til 6 måneders opsigelsesvarsel over for regionen. Det kan klinikejer ikke ændre på. Se også efter, om der er en konkurrenceklausul, du skal tage højde for. 

Hvis du er gravid, kan der være tale om brud på lov om ligestilling. Kontakt os, hvis du er i tvivl, om det er tilfældet.

Det er også vigtigt, at du forholder dig neutralt overfor patienterne.

Hvis du bliver ledig efter opsigelsen, kommer du desværre i 3 ugers karantæne fra a-kassen, før du begynder at optjene dagpenge. Også selvom du ikke selv har sagt op. Kontakt derfor altid din a-kasse for rådgivning.

Hvis du har ydernummer og bliver opsagt

Hvis du har ydernummer og bliver opsagt af klinikejer, har du - jvf. §22 stk. 1 i Overenskomsten om almindelig fysioterapi - altid ret til 6 måneders varsel til at opsige dit ydernummer. Det betyder, at du ikke behøver at opsige ydernummeret tidligere -heller ikke selvom I evt. har aftalt et kortere varsel i jeres samarbejdsaftale. Hvis I har det, står du med råderetten over et ydernummer, men uden retten til at komme på klinikken og bruge det. I sådan en kompliceret situation er det vigtigt, at du kontakter os for vejledning.

Når du skal opsige ydernummeret, skal du gøre det ved at skrive direkte til regionen. Der er ikke noget skema, der skal bruges til det. Regionen kan kræve løbende måned + en måneds varsel på at afmelde ydernummeret. 

Find kontaktoplysninger på din region

 

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620