Hvis du selv siger op som ansat

Du har 1 måneds opsigelsesvarsel, hvis du selv siger dit job op. Hvis det er inden for prøvetiden, kan du sige op med dags varsel.
Hvis du vil sige dit job op, har du 1 måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en kalendermåned. Det betyder, at du skal sige op senest ved udgangen af en måned, hvorefter dit opsigelsesvarsel medfører, at du fratræder ved den følgende måneds udgang.

Siger du fx din stilling op den 20. februar, kan du fratræde stillingen den 31. marts.

Hvis der er aftalt prøvetid, kan du sige op med dags varsel, med mindre andet er aftalt.

Hvis du er ansat til mindre end 1 måneds arbejde, eller der er udstedt en frigørelsesattest, kan du sige op med dags varsel.

Hvis du opsiger din stilling, skal du gøre det skriftligt, og senest inden arbejdstids ophør den sidste arbejdsdag i måneden.

Det er dit ansvar, at opsigelsen når frem til rette person og i rette tid.

Vi anbefaler, at du så vidt muligt afleverer din opsigelse til din nærmeste leder. Er din leder fx på ferie, kan du aflevere opsigelsen til din leders leder, eller en evt. stedfortræder.
Men det vil også være tilstrækkeligt, at du sender opsigelsen i en mail.
I begge tilfælde anbefaler vi, at du beder om en kvittering på, at opsigelsen er modtaget.

Der er ikke krav til en særlig formulering. En mulighed kan være at du skriver
"Jeg, [navn], opsiger min stilling dags dato til fratræden [dato for sidste arbejdsdag]."

Opsigelsen skal ikke indeholde en begrundelse for, hvorfor du siger op.

Du kan være i en situation, hvor du måske har sagt ja til et vikariat, og umiddelbart efter bliver tilbudt et fast job et andet sted.

Hvis du allerede har sagt ja til vikariatet, er du forpligtet til at starte i jobbet. Men du kan prøve at kontakte din nye arbejdsgiver og forsøge at komme ud af aftalen, inden du er tiltrådt.

Hvis ikke du kan komme ud af aftalen, er du forpligtet til at starte i jobbet og sige det op.

Hvis der er aftalt prøvetid, kan du sige op med dags varsel, med mindre andet er aftalt.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620