Hvis du selv siger op som ansat

Du har 1 måneds opsigelsesvarsel, hvis du selv siger dit job op. Hvis det er inden for prøvetiden, kan du sige op med dags varsel.
Hvis du vil sige dit job op, har du 1 måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en kalendermåned. Det betyder, at du skal sige op senest ved udgangen af en måned, hvorefter dit opsigelsesvarsel medfører, at du fratræder ved den følgende måneds udgang.

Siger du fx din stilling op den 20. februar, kan du fratræde stillingen den 31. marts.

Hvis der er aftalt prøvetid, kan du sige op med dags varsel, med mindre andet er aftalt.

Hvis du er ansat til mindre end 1 måneds arbejde, eller der er udstedt en frigørelsesattest, kan du sige op med dags varsel.

Når du skal sige op, bør du gøre det skriftligt, så du kan dokumentere, at du har meddelt din opsigelse.

Du kan formulere din opsigelse sådan:
"Jeg, [navn], opsiger min stilling dags dato til fratræden [dato for sidste arbejdsdag]."

Din opsigelse behøver ikke at indeholde en begrundelse for, hvorfor du siger op.

Du skal aflevere din opsigelse personligt til din nærmeste overordnede leder. Hvis din leder fx er på ferie, kan du aflevere opsigelsen til din leders leder eller en evt.stedfortræder.

Det er dit ansvar, at opsigelsen når frem i rette tid. Hvis det ikke kan lade sig gøre, fx hvis du er syg, kan du sende opsigelsen rekommanderet og bede om en kvittering for, at opsigelsen er modtaget.

Du kan være i en situation, hvor du måske har sagt ja til et vikariat, og umiddelbart efter bliver tilbudt et fast job et andet sted.

Hvis du allerede har sagt ja til vikariatet, er du forpligtet til at starte i jobbet. Men du kan prøve at kontakte din nye arbejdsgiver og forsøge at komme ud af aftalen, inden du er tiltrådt.

Hvis ikke du kan komme ud af aftalen, er du forpligtet til at starte i jobbet og sige det op.

Hvis der er aftalt prøvetid, kan du sige op med dags varsel, med mindre andet er aftalt.

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620