Brug af vikar

Hvis du er midlertidigt fraværende, har du ret til at bruge vikar i op til 1 år. Her kan du se hvilke krav, der er, når du bruger en vikar.

Mulighed for brug af vikar

  • Ved midlertidigt fravær kan du bruge en vikar. (Herved forstås, at vikaren bruges til at varetage de patientforløb, som du selv ville have varetaget, hvis du ikke havde været fraværende. Dette betyder, at brugen af vikar ikke må indebære en stigning i aktiviteten på ydernummeret.)
  • Brugen af vikaren må ikke medføre en udvidelse af kapaciteten.
  • En vikar og den ejer/lejer/ansatte, der vikarieres for, må ikke i samme tidsrum behandle patienter for sygesikringen på klinikken eller i hjemmet.
  • Du kan være fuldt fraværende eller delvist fraværende (nogle dage/tidspunkter) i vikarperioden.
  • Du har ret til at bruge vikar i en periode på op til 1 år, og du skal ikke begrunde, hvorfor du er fraværende.

Orientering om brug af vikar og frister for vikarskemaet

Brug af vikar under 2 måneder: Hvis vikarperioden er under 2 måneder, er det ikke nødvendigt at orientere os eller regionen om brugen af vikar.

Brug af vikar over 2 måneder: Hvis det er planlagt, at vikarperioden skal vare over 2 måneder, skal du sende vikarskemaet, så vi har modtaget det inden vikaren starter. Vi sender vikarskemaet videre til regionen.

Udfyld elektronisk skema, hvis du skal bruge vikar i over 2 måneder

Hvem kan være vikar

Vikaren skal være autoriseret/færdiguddannet fysioterapeut. Det betyder, at studerende og hjælpepersonale ikke kan være vikar.

Ansat eller selvstændig vikar

Du vælger selv om vikaren skal være ansat eller selvstændig, uanset om du er delvist eller fuldt fraværende fra klinikken i vikarperioden.
Som fraværende lejer bør du ikke formelt stå som arbejdsgiver for vikaren, hvis vikaren skal være ansat. Antagelse af vikar er primært i klinikejerens interesse, og klinikejeren bør derfor indrette sig på at tage ansvaret som arbejdsgiver samt føre det nødvendige bogholderi. Klinikejer og lejer bør lave en klar skriftlig aftale om vilkårene for vikarperioden.

Forsikringer

Ansat vikar: Det er altid arbejdsgiver der skal sørge for, at der bliver tegnet de lovpligtige forsikringer (herunder erhvervssygdomssikring og arbejdsskadeforsikring) for den ansatte vikar. Hvis du selv er selvstændig, dækker Erhvervsansvarsforsikringen en ansats behandlinger i din tjeneste.

Få hjælp til rollen som arbejdsgiver hos Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Selvstændig vikar: Har du en vikar, der er selvstændig, skal vikaren selv sørge for at forsikre sig som selvstændig. Det vil sige, at vikaren bl.a. skal tegne en Erhvervsansvarsforsikring. Når Danske Fysioterapeuter modtager et vikarskema vedrørende en selvstændig fysioterapeut, tegner vi automatisk en Erhvervsansvarsforsikring.

Vikarens afregning på ydernummer

Behandlinger udført af en vikar skal ifølge overenskomstens regler registreres og afregnes på den fraværende fysioterapeuts kapacitet og ydernummer. Vikarer skal således ikke have deres eget ydernummer.

Dokumentation når en vikar behandler

Når en klinikejer/lejer benytter en vikar, skal der føres nøje optegnelser over, hvem der har behandlet og hvornår. Det er også vigtigt, at der er dokumentation for behandling og afregning.

A-kasseregler ved ophør som vikar

Typisk er der 3 ugers karantæne, når man stopper som selvstændig.

Vi anbefaler, at vikaren kontakter sin a-kasse før start for at høre om eventuelle konsekvenser ved et vikariat, uanset om vikaren er selvstændig eller ansat.

Udbetaling af G-dage til vikaren ved vikarperiodens afslutning

Du kan som arbejdsgiver komme ud for at skulle betale G-dage (dagpengegodtgørelse) til den ansatte, når vikarperioden stopper. G-dagene skal udbetales i 3 dage efter ansættelsens ophør, og taksten er den gældende maksimale dagpengesats.

Du skal som arbejdsgiver udbetale G-dage, hvis du har haft en ansat, som har arbejdet svarende til fuld tid i 2 uger, det vil sige 2 x 37 timer inden for de sidste fire uger af ansættelsesforholdet. Endvidere skal den ansatte være dagpengeberettiget og ledig de første 3 dage efter ansættelsesstoppet.

Du skal som arbejdsgiver ikke udbetale G-dage, hvis den ansatte vikar selv siger op før tid.

Læs mere om G-dage

Vikarperioder over 1 år

Ved vikarperioder over 1 år skal klinikejer/lejer skriftligt søge regionen om tilladelse. Regionen tager efter en konkret vurdering stilling til, om vikarperioden kan vare længere end 1 år. 

Sådan finder du dit autorisationsID/nummer som praktiserende fysioterapeut

Gå ind på Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister.
Brug dit fulde navn og/eller din fødselsdag til at søge dig selv frem i registret.
Hvis du ikke fremgår af registret, søg autorisation hurtigst muligt igennem Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside eller kontakt dem på +45 72 22 74 00.

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608