Ansatte

Ved ansættelse af en fysioterapeut er der et sammenspil mellem flere regelsæt, nemlig dels overenskomstens regler og dels de almindelige ansættelsesretlige regelsæt. Klinikejer er arbejdsgiver for den ansatte fysioterapeut. Hvis den ansatte fysioterapeut skal arbejde under en lejers ydernummer, bør klinikejer og lejer indgå en nærmere aftale om det.

Hvilke roller er der under overenskomsten?

Når du arbejder på en klinik under overenskomsten, kan det kun være som enten ejer, lejer med eget ydernummer, ansat eller vikar. Man kan ikke arbejde som lejer på en andens ydernummer.

Læs mere om at være ejer, lejer, ansat eller vikar

Hvornår er man ansat under ydernummer?

En ansat fysioterapeut får ikke eget ydernummer, men arbejder under en anden fysioterapeuts ydernummer.

En ansat fysioterapeut kan arbejde på flere forskellige ydernumre.

Det er en mulighed, som er beskrevet i § 24 i overenskomsten og er en måde at bruge kapaciteten på klinikken. Derfor omtales ansatte fysioterapeuter ofte som ”§ 24 ansatte”.

Hvordan skal regionen have besked om ansættelsen?

Regionen skal have besked om ansættelsen på et skema om ansættelse af fysioterapeut, inden ansættelsen træder i kraft. Det er den fysioterapeut, der har ydernummeret, der skal give besked. Navnet på den ansatte angives på skemaet.

Hvis den ansatte skal være på flere ydernumre, udfyldes et skema pr. ydernummer. Klinikejeren skal medunderskrive skemaet.

Hent skemaet til meddelelse af ansættelse

Hvilke regler gælder i overenskomsten når det er en ansat vikar?

Vikarbestemmelsen kan bruges til ansættelse af en fysioterapeut, når der er en fysioterapeut på klinikken, som er midlertidigt fraværende i op til et år.

Vikarbestemmelsen forudsætter, at vikaren ikke arbejder på klinikken på samme tid som den fraværende fysioterapeut. Denne betingelse gælder ikke ved ansættelse af en fysioterapeut efter § 24.

Læs mere om muligheden for at anvende vikarer

Forholdet mellem klinikejer og den ansatte fysioterapeut

Ved ansættelse af en fysioterapeut vil klinikejer blive arbejdsgiver for den ansatte fysioterapeut. Det betyder blandt andet, at du har pligt til at udarbejde et ansættelsesbevis, hvis fysioterapeuten er ansat i mere end 1 måned og arbejder mere end 8 timer om ugen.

Læs mere om ansættelseskontrakter

Hvis den ansatte fysioterapeut arbejder mere end 8 timer om ugen, vil den ansatte fysioterapeut være omfattet af funktionærloven.

Ved ansættelse af en fysioterapeut, uanset om ansættelsen er på over eller under 8 timer om ugen, får klinikejeren ledelsesret overfor den ansatte fysioterapeut.

Læs mere om din ret og pligt som leder

Forholdet mellem klinikejer og lejer i relation til ansættelse af en fysioterapeut på lejers kapacitet
Hvis klinikejer og lejer bliver enige om at anvende en ansat fysioterapeut på en del af lejerens kapacitet, anbefaler Danske Fysioterapeuter, at der indgås en kontrakt mellem klinikejer og lejer.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at følgende elementer indgår i kontrakten mellem klinikejer og lejer:

  • Antal timer om ugen i en bestemt periode, hvor den ansatte kan behandle på lejerens kapacitet/ydernummer.
  • Angivelse af omsætningsbegrænsningen på ydernummeret, og hvor stor en omsætning den ansatte maksimalt kan have på lejerens kapacitet/ydernummer. Det bør altid fremgå, så lejer kan sikre sig mod, at omsætningsbegrænsningen overskrides.
  • Angivelse af, at den ansatte i forhold til sygesikringen er underlagt lejers anvisninger.
  • Præcisering af, at det er klinikejer, der som arbejdsgiver skal forsikre den ansatte.
  • Præcisering af, at den ansatte skal have kendskab til overenskomstens bestemmelser.

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608