Ansættelseskontrakter

Når du bliver ansat som fysioterapeut, har din arbejdsgiver pligt til at give dig en skriftlig kontrakt eller et ansættelsesbevis senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Kontrakten skal indeholde alle væsentlige vilkår i din ansættelse.

En ansættelseskontrakt fastsætter de vilkår, du skal arbejde efter, f.eks. løn, arbejdstid, ferie, pension og meget andet.

Det er især vigtigt at få en kontrakt, hvis du ikke er ansat under en overenskomst, da din kontrakt fastsætter de vilkår, du skal arbejde efter. Det kan være på en klinik eller i en privat virksomhed.

Som offentligt ansat er de fleste vilkår allerede aftalt gennem overenskomster, så her er dine vilkår sikret på forhånd.

Din arbejdsgiver har pligt til at give dig en skriftlig kontrakt eller ansættelsesbevis senest en måned efter dit ansættelsesforhold er påbegyndt.

 

 

Læs mere om ansættelseskontrakter

Hvis du bliver ansat på en klinik, skal du som hovedregel ansættes efter Danske Fysioterapeuters basiskontrakt.

Kontrakten er forhandlet mellem Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for arbejdsgivere i Danske Fysioterapeuter.

Der er tale om en minimumskontrakt for privatansatte fysioterapeuter, der bliver ansat hos andre fysioterapeuter, og den fastsætter de vilkår, som du som minimum skal tilbydes.

Det betyder med andre ord, at du og din arbejdsgiver altid kan aftale bedre vilkår, end hvad der fremgår af basiskontrakten.

Husk at sende din kontrakt ind til tjek: ansat@fysio.dk

Hent skrivbar basiskontrakt pr. 1 juli 2024

Hent skrivbar basiskontrakt for provisionslønnede pr. 1. juli 2024

Hent beskrivelse af overgangsordning

Læs mere om basiskontrakterne

Hvis du bliver i en ansat i privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er det særligt vigtigt, at du har kontrakten på plads allerede inden, du starter ansættelsesforholdet.

Kontrakten er dit vigtigste dokument. Den fastsætter de vilkår, du skal arbejde efter. Da der er få lovregler og aftaler på området, skal du selv sørge for, at alle dine vilkår tydeligt fremgår af kontrakten. Du bør derfor altid bede om et udkast til en kontrakt, straks du får tilbudt jobbet. Med en god kontrakt kan du undgå uenighed mellem dig og din arbejdsgiver om arbejdsvilkårene.

Du skal være særligt opmærksom på, at løn, pension, ferie, barselsvilkår, børns sygdom, arbejdstid og andet er forhold, du selv skal aftale med din arbejdsgiver. Enkelte dele af dine andre ansættelsesvilkår er allerede reguleret i funktionærloven, f.eks. opsigelsesvarsel, løn under sygdom, kunde- og konkurrenceklausuler mv.

Husk at sende din kontrakt ind til tjek: ansat@fysio.dk

Som offentligt ansat og privatansat på overenskomst er de fleste vilkår allerede fastsat ved overenskomsten. Derfor kan du godt vente med at modtage ansættelsesbeviset, til du er startet i din nye stilling.

Det er dog vigtigt, at din løn er forhandlet på plads allerede inden jobstart og også inden, du opsiger dit nuværende job. Du kan selv forhandle lønnen med din leder, eller du kan kontakte din lokale tillidsrepræsentant inden jobstart for at få hjælp med forhandlingen.

Husk at få en skriftligt bekræftelse på det, I aftaler. Det kan være en mail eller en lønaftale.

Find din tillidsrepræsentant

Ansættelseskontrakter med konkurrence-, kunde- eller jobklausuler
Mange fysioterapeuter bliver præsenteret for ansættelseskontrakter med konkurrence-, kunde- eller jobklausuler, når de bliver tilbudt job på en klinik eller i en privat virksomhed.

Der er mange faldgruber, og konsekvenserne kan være svære at overskue. Klausuler kan medføre, at du bliver meget begrænset i dine muligheder for at tage et nyt og spændende arbejde eller i at starte som selvstændig.

Konkurrenceklausul
En konkurrenceklausul er en begrænsning i dine muligheder for at arbejde med bestemte opgaver i et bestemt geografisk område. Det kan f.eks. være, at du ikke må virke som selvstændig eller ansat fysioterapeut inden for Herning Kommune.

Konkurrenceklausulen er kun gyldig, hvis en række helt bestemte kriterier fremgår af din kontrakt. Et af dem er, at man skal have en nærmere bestemt kompensation for den periode klausulen gælder.

Hvis du bliver opsagt på grund af virksomhedens forhold, bortfalder klausulen og retten til kompensation.

Kundeklausul
En kundeklausul er knyttet til de kunder, som du (eller din arbejdsplads) allerede har haft kontakt med. Klausulen betyder, at du i en periode efter ansættelsen ikke må have erhvervsmæssig kontakt med din tidligere arbejdsgivers kunder og forretningsforbindelser.

På samme måde som konkurrenceklausulerne skal en række helt bestemte kriterier fremgå af kontrakten for at klausulen er gyldig. Her er kompensation også et af de kriterier, der skal fremgå af kontrakten.

Jobklausul
En jobklausul er en aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, eller en aftale indgået med en lønmodtager med henblik på at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed.

Med mindre aftalen er indgået i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse er sådanne jobklausuler ikke gyldige.

Danske Fysioterapeuter fraråder, at man indgår aftale om en eller flere klausuler i kontrakten. Under alle omstændigheder anbefaler vi, at du kontakter Danske Fysioterapeuter, hvis du bliver præsenteret for en klausul i en kontrakt.

Kontakt Danske Fysioterapeuter, inden du skriver under
Du bør altid kontakte Danske Fysioterapeuter og få råd og vejledning, før du skriver kontrakten under. Vi kan rådgive dig om, hvordan du kan forhandle en klausul på plads, så den belaster dig mindst muligt. F.eks. kan en konkurrence- og/eller kundeklausul begrænses både i omfang og varighed - hvis den altså ikke helt kan udgå af kontrakten.

Hvis du allerede er omfattet af klausuler, vil vi stadig gerne oplyse dig om, hvor omfattende de er, og om de opfylder kravene for at være gyldige. Det er nemlig ikke unormalt, at en klausul slet ikke er gyldig.

Du kan kontakte os på e-mail: ansat@fysio.dk eller på telefon 33 41 46 20.

Resultatet af genforhandlingen af basiskontrakterne

Den 17. juni havde medlemmer af Danske Fysioterapeuter mulighed for at se et webinar med en gennemgang af resultatet af genforhandlingen af basiskontrakterne. Forhandlingskonsulent Signe Due Vesterheden er vært. Webinaret varer 34 minutter. 

Se powerpoint fra webinaret med gennemgang af resultatet

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620