Ansættelseskontrakter

Når du bliver ansat som fysioterapeut, har din arbejdsgiver pligt til at give dig en skriftlig kontrakt eller et ansættelsesbevis senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Kontrakten skal indeholde alle væsentlige vilkår i din ansættelse.

En ansættelseskontrakt fastsætter de vilkår, du skal arbejde efter. Det er f.eks. løn, arbejdstid, ferie, pension og meget andet.

Det er især vigtigt at få en kontrakt, hvis du ikke er ansat under en overenskomst (f.eks. på en klinik eller i en privatvirksomhed), da din kontrakt fastsætter de vilkår, du skal arbejde efter. Med udgangspunkt i Danske Fysioterapeuters standardkontrakt er du sikret et godt fundament for en solid kontrakt. Husk dog at du selv skal forhandle din endelige kontrakt på plads.

Som offentligt ansat er de fleste vilkår allerede aftalt gennem overenskomster, så her er dine vilkår sikret på forhånd.

Hvis du er privatansat, anbefaler vi, at du altid kontakter os for at få en gennemgang af kontrakten, inden du skriver under.

Du kan kontakte os på e-mail: ansat@fysio.dk eller på telefon 33 41 46 20.

Ansættelse uden overenskomst

Hvis du er ansat på en klinik eller i en privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er det særligt vigtigt, at du har kontrakten på plads allerede inden, du starter ansættelsesforholdet.

Kontrakten er dit vigtigste dokument. Den fastsætter de vilkår, du skal arbejde efter. Da der er få lovregler og aftaler på området, skal du selv sørge for, at alle dine vilkår tydeligt fremgår af kontrakten. Du bør derfor altid bede om et udkast til en kontrakt, straks du får tilbudt jobbet. Med en god kontrakt kan du undgå uenighed mellem dig og din arbejdsgiver om arbejdsvilkårene.

Du skal være særligt opmærksom på, at løn, pension, ferie, barselsvilkår, børns sygdom, arbejdstid og andet er forhold, du selv skal aftale med din arbejdsgiver. Enkelte dele af dine andre ansættelsesvilkår er allerede reguleret i funktionærloven, f.eks. opsigelsesvarsel, løn under sygdom, kunde- og konkurrenceklausuler mv.

Standardkontrakt

Danske Fysioterapeuter har udarbejdet en standardkontrakt og en vejledning. Der er tale om en anbefalet minimumsstandardkontrakt for privatansatte fysioterapeuter, der bliver ansat hos andre fysioterapeuter. Hvis du benytter Danske Fysioterapeuters standardkontrakt, opfylder du lovens krav til et ansættelsesbevis.

NB. Gem kontrakterne lokalt på din computer og åbn dem derfra.

Standardkontrakt

Standardkontrakt provisionslønnede

Vejledning til standardkontrakt

Send din kontrakt ind til tjek

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du overvejer alle forhold, som kan være vigtige for dig, og derefter kontakter os for råd og sparring. Men husk at gøre det, før du skriver under! Vi vil gerne hjælpe dig med at gennemgå din kontrakt, hvis du sender den ind til os. Kontakt os på e-mail ansat@fysio.dk eller på telefon 33 41 46 20.  

Ansættelseskontrakter med konkurrence-, kunde- eller jobklausuler

Mange fysioterapeuter bliver præsenteret for ansættelseskontrakter med konkurrence-, kunde- eller jobklausuler, når de bliver tilbudt job på en klinik eller i en privat virksomhed. Der er mange faldgrupper, og konsekvenserne kan være svære at overskue. Klausuler kan medføre, at du bliver meget begrænset i dine muligheder for at tage et nyt og spændende arbejde eller i at starte som selvstændig.

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul er en begrænsning i dine muligheder for at arbejde med bestemte opgaver i et bestemt geografisk område. Det kan f.eks. være, at du ikke må virke som selvstændig eller ansat fysioterapeut inden for Herning Kommune.

Konkurrenceklausulen er kun gyldig, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, at der betales vederlag eller kompensation i en periode efter din fratrædelse. Du har krav på minimum 50 % af din månedsløn på fratrædelsestidspunktet for hver måned, klausulen gælder. Hvis du bliver opsagt på grund af virksomhedens forhold, bortfalder klausulen og retten til kompensation.

Kundeklausul

En kundeklausul er knyttet til de kunder, som du (eller din arbejdsplads) allerede har haft kontakt med. Klausulen betyder, at du i en periode efter ansættelsen ikke må have erhvervsmæssig kontakt med din tidligere arbejdsgivers kunder og forretningsforbindelser.

Konkurrenceklausulen er kun gyldig, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, at der betales vederlag eller kompensation i en periode efter din fratrædelse. Du har krav på minimum 50 % af din månedsløn på fratrædelsestidspunktet for hver måned, klausulen gælder. Hvis du bliver opsagt på grund af virksomhedens forhold, bortfalder klausulen og retten til kompensation.

Jobklausul

Jobklausuler er knyttet til, hvem du må ansætte. Det er altså klausuler, som normalt er rettet mod arbejdsgivere, som indgår en gensidig aftale om ikke at ansætte hinandens medarbejdere. Det ses af og til også, at medarbejdere skal underskrive en jobklausul, hvor de forpligter sig til ikke i fremtiden at ansætte eller medvirke til at ansætte tidligere kolleger.

Kontakt Danske Fysioterapeuter, inden du skriver under

Du bør altid kontakte Danske Fysioterapeuter og få råd og vejledning, før du skriver kontrakten under. Vi kan rådgive dig om, hvordan du kan forhandle en klausul på plads, så den belaster dig mindst muligt. F.eks. kan en konkurrence- og/eller kundeklausul begrænses både i omfang og varighed - hvis den altså ikke helt kan udgå af kontrakten.

Hvis du allerede er omfattet af klausuler, vil vi stadig gerne oplyse dig om, hvor omfattende de er, og om de opfylder kravene for at være gyldige. Det er nemlig ikke unormalt, at en klausul slet ikke er gyldig.

Du kan kontakte os på e-mail: ansat@fysio.dk eller på telefon 33 41 46 20.

Som offentligt ansat og privatansat på overenskomst er de fleste vilkår allerede fastsat ved overenskomsten. Derfor kan du godt vente med at modtage ansættelsesbeviset, til du er startet i din nye stilling. Din arbejdsgiver har pligt til at give dig en skriftlig kontrakt eller ansættelsesbevis senest en måned efter dit ansættelsesforhold er påbegyndt.

Det er dog vigtigt, at din løn er forhandlet på plads allerede inden jobstart og også inden, du opsiger dit nuværende job. Du kan selv forhandle lønnen med din leder, eller du kan kontakte din lokale tillidsrepræsentant inden jobstart for at få hjælp med forhandlingen.

Husk at få en skriftligt bekræftelse på det, I aftaler. Det kan være en mail eller en lønaftale.

Find din TR
Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620