Lejers brug af sekretærbistand på klinikken

Det er ikke alle klinikker, som har en kliniksekretær, og der kan også være forskel på, hvilke typer sekretærbistand man som lejer har ret til. Rettighederne til sekretærbistand beskrives typisk i kontrakten.

De typiske sekretæropgaver kan være at svare telefonen, tage imod patienter, booke patienter, sende regninger ud og melde afbud til dine patienter, hvis du bliver syg.

I en travl hverdag kan det være en stor hjælp, at sekretæren står for at få pengene ind fra patienterne. Men du skal huske, at du som selvstændig typisk skal betale leje af din omsætning uanset, om pengene kommer ind eller ej. Det vil sige, at det ikke går ud over klinikken, hvis pengene ender med ikke at blive betalt, og du har derfor et økonomisk incitament til at sikre, at du får dine penge.

Du har selv pligt til at føre regnskab, og du har derfor også brug for overblikket over økonomien.

I princippet kan du godt overlade opgaven med at sende dine afregninger ind til regionen til sekretæren på klinikken, men du skal huske, at det altid er dit økonomiske ansvar, hvad der sker på ydernummeret. Hvis du selv laver alle dine afregninger, har du en god mulighed for at sikre, at alt er i orden.

Sekretæren på klinikken kan godt stå for at betale din leje, men det vil kræve, at alle pengene går ind på en fælles konto på klinikken, hvilket vi fraråder. Det kan være uheldigt, da sekretæren i tilfælde af en tvist jo er en repræsentant for din modpart. Hvis I alligevel vælger at gøre det på denne måde, bør I beskrive det nøje i jeres samarbejdsaftale. Ellers kan det være svært at placere et økonomisk ansvar, hvis det viser sig, at sekretæren har lavet en fejl.

Det er ikke givet på forhånd, om du skal betale en højere leje eller ej. Det er altid et spørgsmål om forhandling. Her kan du bl.a. inddrage værdien af sekretærens opgaver og muligheden for reel aflastning.

Hvis du er utilfreds med sekretæren på klinikken, er det naturligvis mest hensigtsmæssigt selv at tage kontakt til sekretæren og se, om I kan få løst de problemer, du oplever. Hvis problemerne ikke løser sig, er det klinikejeren, du skal inddrage. Klinikejeren er sekretærens arbejdsgiver og har derfor ledelsesretten over sekretæren.

 

 

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620