Lejers brug af sekretærbistand på klinikken

Det er ikke alle klinikker, som har en kliniksekretær, og der kan også være forskel på, hvilke typer sekretærbistand man som lejer har ret til. Rettighederne til sekretærbistand beskrives typisk i kontrakten.

Nej, der behøver ikke at være en sekretær på klinikken.

De typiske sekretæropgaver kan være at svare telefonen, tage imod patienter, booke patienter, sende regninger ud og melde afbud til patienter.

Sekretæren kan godt stå for patientindbetalingerne. Men hvis der er lejere på klinikken, skal I huske at fortælle sekretæren, hvordan patientindbetalingerne skal behandles i forhold til de aftaler, der er indgået med lejerne.

Da det typisk er således, at lejeren skal betale klinikleje, uanset om patienten har betalt eller ej, er det en god ide at sikre, at lejeren kan følge med i, om der er patienter, der mangler at betale deres regninger.

Sekretæren kan godt stå for at sende afregningerne til regionen.

Størrelsen på lejen er ikke givet på forhånd. Det er altid et spørgsmål om forhandling. Ved fastsættelse af lejens størrelse kan du bl.a. inddrage værdien af sekretærens opgaver og den aflastning, som det giver lejeren, at der er en sekretær på klinikken.

  

 

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620