Væsentlige ændringer i kontrakten

Det kræver ofte en konkret vurdering at fastslå, om en ændring er væsentlig. En væsentlig ændring, som fx ændring af arbejdssted, arbejdstid, løn eller honorar, skal varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel. Her kan du se, hvad der gælder, hvis du er ansat eller lejer.

En væsentlig ændring kræver en konkret vurdering

Det kræver ofte en konkret vurdering at fastslå, om en ændring er så væsentlig, at du skal varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel.

Som hovedregel vil en nedgang i lønnen/ honoraret altid være en væsentlig ændring.

Væsentlige ændringer kan også være:

  • Nedsættelse eller forhøjelse af den ugentlige arbejdstid.
  • Nedsættelse af råderetten over klinikken.
  • Visse ændringer af arbejdssted.
  • Visse ændringer af arbejdstidens placering.
  • Visse ændringer i arbejdets indhold.

Varsling af væsentlig ændring

Du skal altid være meget opmærksom på formuleringen af vilkårene i din kontrakt, da den har stor betydning for, om der er tale om en væsentlig ændring. Kontakt os altid, hvis du er i tvivl.

Hvis det er fastslået, at der er tale om en væsentlig ændring, skal din arbejdsgiver/klinikejer give dig et varsel svarende til dit opsigelsesvarsel. Er du offentligt ansat, skal du i henhold til forvaltningsloven have mulighed for at afgive et høringssvar, før din arbejdsgiver endeligt beslutter at varsle forringede vilkår. Det betyder, at du skal partshøres.

Varslingen kan sidestilles med, at din arbejdsgiver/klinikejer opsiger dig og samtidig tilbyder dig genansættelse/nyt samarbejde på de ændrede vilkår. På baggrund af dette varsel er det dit valg, om du helst vil betragte dig som opsagt, eller om du efter varslets udløb vil fortsætte med at arbejde på de ændrede vilkår.

Ændringerne som ikke kan betragtes som væsentlige, men alligevel af en vis rækkevidde, bør varsles med 3 måneder for at give dig og dine kolleger tid til at kunne indrette jer på ændringerne.

Arbejdsgiveren har ret til at omlægge dit arbejde

Stort set alle stillinger forandrer og udvikler sig over tid. Hvis du er ansat, er det din arbejdsgiver, som har ledelsesretten på arbejdspladsen. Det betyder, at arbejdsgiveren har ret til at tilrettelægge og omlægge dit arbejde efter behov. I nogle tilfælde kan dette ske efter dit eget ønske og i enighed med din arbejdsgiver. I andre tilfælde kan det ske efter krav fra din arbejdsgiver. Det kan give anledning til tvivl og problemer, hvis du ikke er interesseret i denne ændring.

Hvis du er lejer, har du ikke en arbejdsgiver, og du tilrettelægger selv dit arbejde. Klinikejer kan derfor ikke omlægge dit arbejde. Hvis I har aftalt nogle arbejdstider i jeres samarbejdsaftale, vil ændring af disse skulle varsles med det aftalte opsigelsesvarsel.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620