Prøvetid

Når du starter hos en ny arbejdsgiver/ klinikejer, kan I aftale prøvetid. Det er en periode, hvor parterne kan ”se hinanden an”. I prøvetiden er opsigelsesvarslet kort. Du skal derfor være opmærksom på, at en prøvetid betyder, at du kan stå uden arbejde med et meget kort varsel.

En mulighed for at ”se hinanden an”

Prøvetiden er en periode, hvor I har lejlighed til at ”se hinanden an”.

I kan begge afbryde ansættelsesforholdet/ samarbejdet med det kortere varsel, hvis tingene ikke er som forventet. Det kan fx være, at medarbejderen alligevel ikke har de nødvendige kompetencer, at kemien ikke passer, eller at jobbet ikke svarer til forventningerne.

Du skal være opmærksom på, at en prøvetid betyder, at du kan stå uden arbejde med et meget kort varsel.

Ved overgang fra én stilling til en tilsvarende stilling på samme ansættelsessted – fx fra at være tidsbegrænset ansat til at blive fastansat – er det ikke relevant at aftale prøvetid. Det samme gælder, hvis du går fra at være ansat til at være lejer eller omvendt.

Prøvetid som ansat

Prøvetiden som ansat er på 3 måneder, og i denne kan din arbejdsgiver opsige dig med 14 dages varsel, og du vil selv kunne sige op med 1 dags varsel. I nogle tilfælde er det dog aftalt, at dit varsel i prøvetiden er på 14 dage. Det er også lettere at afskedige i prøveperioden, hvor der ikke er så store krav til en begrundelse.

Det skal klart fremgå af ansættelsesbrevet, at der er aftalt prøvetid.

De 14 dages opsigelsesvarsel tæller med i den 3-måneders periode, som prøvetiden varer. Det vil sige, at en evt. opsigelse senest skal være afgivet efter 2½ måneds ansættelse. Når prøvetiden udløber, gælder de almindelige opsigelsesvilkår for varsel og begrundelsespligt.

Prøvetid som lejer

Som lejer er prøvetiden typisk 6 måneder. I denne periode kan både du og klinikejer opsige samarbejdet med 1 måneds varsel. Hvis du har skrevet under på et andet varsel i samarbejdsaftalen, er det dette, som gælder. Vær i denne sammenhæng opmærksom på, at du altid kommer i 3 ugers karantæne fra din a-kasse, når du stopper som selvstændig. Også selvom det ikke er dig, der opsiger samarbejdet. Derfor anbefaler vi min. 1 måneds varsel i prøveperioden.

Hvis du er lejer med et ydernummer, har du, uanset hvad du og klinikejer har aftalt, ret til 1 måneds opsigelsesvarsel på ydernummeret i de første 6 måneder. Efter de 6 måneder har du ret til et varsel på ½ år på opsigelse af dit ydernummer.

Som selvstændig er der ikke krav om, at opsigelsen bliver begrundet. Vi anbefaler dog, at man så vidt muligt begrunder opsigelsen, da det kan gøre det nemmere for modparten at forstå beslutningen og komme godt videre.

Læs mere om opsigelsesvarsler under 'Opsigelse som ansat'

Find information om ansættelseskontrakter og samarbejdsaftaler

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620