Lejer eller ansat?

Der er stor juridisk forskel på at være lejer eller ansat, og det er vigtigt at være opmærksom på denne forskel.

Forskel på at være lejer og ansat

Det er vigtigt, at du som lejer er opmærksom på forskellen på at være ansat og lejer. Som selvstændig har du f.eks. ikke løn under sygdom eller ferie med løn eller andre goder. Til gengæld bør du som selvstændig opleve, at du har større frihed i hverdagen.

Her kan du se forskellene på at være lejer og ansat:

  Lejer Ansat
CVR-nr. Har eget CVR-nr. Har ikke CVR-nr.
Økonomisk ansvar Bærer det fulde økonomiske ansvar for dine handlinger og dit eventuelle ydernummer. Arbejdsgiver har det økonomiske ansvar for dine handlinger.
Afregning Afregner selv med patienter og betaler leje. Får løn/ provision.
Skat Afregner selv skat. Arbejdsgiver afregner din skat.
Ferie Har ingen indtægt under ferie. Har ret til ferie med løn/ feriepenge.
Sygdom Har ingen indtægt under sygdom udover sygedagpenge + evt. forsikringer. Har ret til fuld løn under sygdom, hvis du er ansat min. 8 timer om ugen.
Kontrakt Der bør være en skriftlig samarbejdsaftale. Har krav på ansættelsesbevis, hvis ansat min. 8 timer om ugen.
Barsel Har ingen indtægt under barsel ud over barselsdagpenge samt evt. udbetaling fra Barselsfonden for selvstændige. Har ret til ½ løn under barsel, hvis ansat min. 8 timer.
Ledelsesret Klinikejer har ingen ledelsesret. Arbejdsgiver har ret til at lede og fordele arbejdet.
Patientindbetalinger Skal typisk betale leje, uanset om du har fået pengene fra patienterne eller ej. Skal have din fulde løn uanset om patienterne betaler eller ej.
Opsigelse I aftaler selv opsigelsesvarsel. Har du eventuelt et ydernummer, må varslet dog ikke være i strid med de 6 måneders opsigelsesvarsel du har, jvf. praksisoverenskomsten Opsigelsesvarselet følger Funktionærlovens regler, hvis du er ansat min. 8 timer.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er lejer eller ansat.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620