Ydernummerskema

Alle selvstændige og ansatte, der arbejder under Sygesikringsoverenskomsten, skal tilmeldes yderregisteret, inden de starter. Det skal gøres via elektronisk udfyldelse af det ydernummerskema eller ansættelsesskema, som findes her på siden. Ved vikarer skal du ikke bruge disse skemaer, men skal i stedet bruge vikarskemaet.

Ansøg om ydernummer/ændre status eller om ansættelse

Hent ydernummerskema til ansøgning om ydernummer/meddelelse af ændringer til yderregisteret

Når du som ejer eller lejer skal tiltræde overenskomsten og have et ydernummer (det vil sige ved overtagelse af kapacitet eller nynedsættelse), skal du huske at give besked via ydernummerskemaet med 1 måneds varsel til den første i en måned. Det vil eksempelvis sige, at du kan få dit ydernummer med virkning fra den 1. maj, hvis du sender ydernummerskemaet senest den 31. marts. Endvidere skal du bruge dette skema, hvis der efterfølgende sker ændringer i de oplysninger, som du har oplyst på skemaet.

Ydernumre ifm. ny overenskomst pr. 01.01.2024 afkrydses som ”Overtagelse af kapacitet”. Feltet ”Nyetablering” bruges kun hvis der er tale om en ny kapacitet, som er tildelt som følge af regionens praksisplan, ved opslag. Anfør kun det ydernummer der overtages, hvis fx en fysioterapeut med ydernummer stopper på klinikken.

Hent skema til meddelelse af ansættelse af fysioterapeut

For ansatte fysioterapeuter skal ydernummerindehaveren (ejer/lejer) give besked via ansættelsesskemaet, inden den ansatte starter.

Når vi har godkendt den fysioterapeut, skemaet omhandler, sender vi skemaet videre til din region. Hvis du har søgt om ydernummer, vil du høre fra regionen, om du har fået ydernummeret eller ej. Der går ca. en måned, fra vi modtager skemaet, til du hører fra regionen.

Husk at du som arbejdsgiver fra 1. januar 2024 skal indhente børneattest ved nye ansættelser senest 3 uger efter ansættelsen. Se vejledningen nederst på siden.

Hold øje med din e-boks

Hvis du skal overtage en kapacitet, har du på ydernummerskemaet skrevet under på, at regionen må indhente en børneattest vedr. dig. Rigspolitiet fremsender herefter en samtykkeerklæring til din e-boks med anmodning om godkendelse til at indhente børneattesten. Den skal du godkende, før regionen kan behandle din ansøgning.

Behandling af ansøgning er gratis for medlemmer

Er du ikke medlem af Danske Fysioterapeuter, vil du i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om ydernummer blive opkrævet et administrationsgebyr på 1.000 kr.

Du vil som ikke-medlem også blive opkrævet et overenskomstgebyr i den periode, du bruger overenskomsten.

Overtagelse af ydernummerskema (kapacitet)

Fakta om ydernummerskema

Se også

Du afmelder dit ydernummer ved at skrive et brev til den region, klinikken ligger i. I brevet skal det fremgå fra hvilken dato, du ønsker at afmelde ydernummeret. Afmeldelse af ydernummeret skal ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Regionen har dog mulighed for at tillade, at fratrædelsen sker med kortere varsel end 1 måned.

Send brevet til Praksisadministrationen i din region. Send også en kopi af brevet til Danske Fysioterapeuter. Du kan også give besked ved at sende en mail til regionen med kopi til fysio@fysio.dk. Husk, at du ikke skal opsige dit ydernummer, hvis du er fraværende i en begrænset periode. Heller ikke, hvis du antager en vikar. Hvis du gør det, mister du dit ydernummer.

Region Hovedstaden
Koncern Praksis
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
csuyderfys@regionh.dk

Region Sjælland
Primær Sundhed
Alleen 15
4180 Sorø
dnsv@regionsjaelland.dk

Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle
Praksis@rsyd.dk

Region Midtjylland
Praksisadministrationen
Skottenborg 26
P.O. 21
8800 Viborg
fys-team@rm.dk

Region Nordjylland
Praksisområdet
Niels Bohrs vej 30
9220 Aalborg
region@rn.dk

Sådan ansøger du om at dele dit ydernummer:

 1. Hvis du allerede nu har en person i tankerne, som skal overtage den anden halvdel af ydernummeret, så er det vedkommende selv, der skal udfylde ydernummerskemaet. På side 1 på ydernummerskemaet skal der krydses af øverst i "Overtagelse af kapacitet". Der skal også krydses af midtvejs i "Jeg søger om overtagelse af kapacitet". Nedenunder det felt står der "Angiv afgivende kapacitets navn", og i det felt skriver I "Se bilag".
 2. Vedlæg dernæst et bilag, hvor den, der har ydernummeret, søger om at få det delt. Bilaget skal indeholde relevante underskrifter, hvilken dato delingen ønskes fra, samt hvilket ydernummer det drejer sig om.
 3. Ydernummerskema og bilag sendes samlet ind til os:
  Danske Fysioterapeuter
  Holmbladsgade 70
  2300 København S
  Herefter sender vi det videre til regionen.
 4. Vær opmærksom på at i nogle regioner skal en deling af et ydernummer behandles i Samarbejdsudvalget (SU). Der er forskellige regionale deadlines for indlevering af ansøgninger, der skal behandles på SU. Kontakt evt. din region eller dit SU-medlem for at høre nærmere. Vær også opmærksom på, at der højst sandsynligt vil komme en limitering på ydernummeret efter deling. Kontakt os også, hvis du har spørgsmål til limiteringer.
  Regn med, at der går ca. en måned, fra vi har modtaget skemaet, til du hører fra regionen.

Gå ind på Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister. Brug dit fulde navn og/eller din fødselsdag til at søge dig selv frem i registret.

Hvis du ikke fremgår af registret, søg autorisation hurtigst muligt igennem Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside eller kontakt dem på +45 72 22 74 00.

Hvis du skal bruge en vikar i 2 måneder eller mere, så skal I bruge et vikarskema. Vikarer skal ikke bruge ydernummerskemaet.

Læs om brug af vikar og find vikarskema

For ansatte og vikarer

Som følge af gældende overenskomst er klinikejer fra 01.01.2024 forpligtiget til at indhente samtykke fra den ansatte/vikaren til indhentelse af børneattest.

Klinikejer skal påse at børneattesten ikke er påtegnet med alvorlige anmærkninger med relevans for virke under overenskomsten. Dette gælder både ansættelser efter § 24 og efter vikarbestemmelsen. Klinikejer er forpligtiget til at indhente børneattesten senest 3 uger efter ansættelsen.
Børneattester indsendes kun til regionen, hvis regionen fremsætter ønske om dette.

For ejere og lejere

Ved tiltrædelse til overenskomsten, anføres der i ydernummerskemaet fuldmagt til regionen til at indhente børneattest. Regionen træffer afgørelse om, hvorvidt en børneattest er påtegnet alvorlige anmærkninger af relevans for at virke under overenskomsten. Afgørelsen meddeles fysioterapeuten, som ved regionens godkendelse kan tiltræde overenskomsten. Såfremt regionen finder, at en børneattest er påtegnet alvorlige anmærkninger, afvises ansøgningen ved regionens afgørelse

For ejere, lejere og ansatte på klinikken som hidtil ikke har givet samtykke til indhentelse af børneattest

For fysioterapeuter, som er tiltrådt før 1. januar 2019 og dermed ikke har givet fuldmagt til indhentelse af børneattest i forbindelse med tiltrædelse til overenskomsten, giver fysioterapeuten fuldmagt til regionen til at indhente en børneattest, såfremt regionen stiller forslag herom.

Vejledning til indhentelse af børneattest

Den pågældende medarbejder skal give samtykke til indhentningen af børneattesten.

Samtykkeerklæringen findes på nedenstående link, og skal udfyldes af hhv. klinikejer og medarbejder

Samtykkeerklæring til bestilling af børneattest

Medarbejderen udfylder første del af skemaet, og klinikejer udfylder den midterste del. Sidste del udfyldes af politiet. På side 2 er der en vejledning som skal udleveres til personen der indhentes oplysninger på.

Efter samtykkeerklæringen er udfyldt, ansøges der digitalt om indhentelse af børneattest, på nedenstående link.

Bestil børneattest

Alternativt skal attesten sendes med digital post til Kriminialregisteret.

Se mere om attest med digital post

Blanketten kan også sendes med almindelig post, se øverst på blanket for adressen.

For yderligere vejledning og spørgsmål henvises til politiets side om børneattester, hvor du finder spørgsmål og svar.