Nynedsættelser

Ved nynedsættelser forstås ekstra kapacitet i regionens praksisplan, som regionen har besluttet skal oprettes.

Regler ved helt nye ydernumre (nynedsættelser)

En nynedsættelse kan søges af alle fysioterapeuter, som ikke i forvejen har status som ejer under overenskomsten. Nynedsættelse kan kun ske som ejer, og fysioterapeuten får tildelt et ydernummer i forbindelse med nynedsættelsen.

En klinikejer, der i forvejen er i besiddelse af et ejer-ydernummer, kan ikke få tildelt en nynedsættelse.

En fysioterapeut, som får tildelt en nynedsættelse, kan nedsætte sig på en klinik, som ikke har kapacitet/ydernummer i forvejen.

Alternativt kan en fysioterapeut, der får tildelt en nynedsættelse, nedsætte sig på en klinik, som allerede har kapacitet/ydernummer. Det kan enten ske i form af, at fysioterapeuten indgår i ejerskabet af klinikken, der i så fald skal være tilrettelagt som kompagniskabspraksis eller et anpartsselskab eller samarbejdspraksis. Eller i form af at fysioterapeuten indgår i samarbejdspraksis med den klinik, som allerede har ydernummer. Det vil sige, at fysioterapeuten nedsætter sig i en enkeltmandspraksis med sin kapacitet og indgår i samarbejdspraksis med en eksisterende klinik med ydernummer. Ved samarbejdspraksis forstås flere praksis (enkeltmandspraksis, kompagniskabspraksis og/eller anpartsselskab), der drives med et vist fællesskab om lokaler og personale.

Kapacitet tildelt som nynedsættelse kan ikke senere bruges af en lejer.

I overenskomstaftalen gældende pr. 01.01.2024 er det aftalt, at der afsættes midler til decentral udmøntning af nynedsættelser til nye ejere svarende til 3,75% i forhold til rammen på hvert af de 2 specialer. Det svarer til omsætning for i alt 86 mio. kr. Heraf 40 mio. kr. på speciale 62 og 46 mio. kr. på speciale 51 inkl. patientandelen af honoraret.

En nynedsættelse vil indeholde kapacitet på begge specialer og vil som udgangspunkt blive slået op som en omsætningsmulighed på 1 mio. kr. (samlet for de 2 specialer og inkl. patientandelen af omsætningen på speciale 51). Men en nynedsættelse kan også blive slået op som dele heraf, det vil sige f.eks. 0,8 mio. kr. i omsætning.

Det er op til sundhedsmyndighederne (regionen og kommunerne i regionen) at beslutte i forbindelse med revisionen af kapacitetsdelen af praksisplanen.
Det er er regionen og kommunerne i regionen, der udarbejder en fælles praksisplan. Herunder skal praksisplanen beskrive kapacitetens geografiske placering (planområder, typisk svarende til kommunen). Fysioterapeuterne i samarbejdsudvalget inddrages i arbejdet med praksisplanen. Regionen bestemmer hvilken fysioterapeut, der får tilladelse til at tiltræde overenskomsten i forbindelse med nynedsættelse, jf. side 19-21 i aftaleteksten.

Kapacitetsdelen af praksisplanen skal senest være revideret den 1. juli 2025. De 3% forventes derfor slået op senest i 2. halvår 2025. De sidste 0,75% forventes opslået i 2026.

Hvis du vil søge en nynedsættelse, skal du sende en ansøgning om tilmelding til yderregisteret til regionen. Blanketten inkl. eventuelle bilag med begrundelse sendes via Danske Fysioterapeuter.

Se ansøgning om tilmelding til yderregisteret

Se Samarbejdsudvalget for praktiserende

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608