Nynedsættelser

Med nynedsættelser forstås ekstra kapaciteter i regionens praksisplan, som regionen har besluttet skal oprettes.

Regler ved helt nye ydernumre (nynedsættelser)

Ved nynedsættelser kan ydernummeret ikke bruges af en lejer. En klinikejer, der i forvejen er i besiddelse af et ejer-ydernummer, kan heller ikke få tildelt et nyt ydernummer.

Nye ydernumre kan derimod godt tildeles fysioterapeuter, der ikke i forvejen har et ejer-ydernummer, og som ved tiltrædelsen vil nedsætte sig i forbindelse med en eksisterende klinik. Det kan enten ske i form af kompagniskabspraksis, anpartsselskab eller samarbejdspraksis.

Der er kun truffet beslutning om ganske få nynedsættelser siden 2008, og tiltrædelse til overenskomsten sker derfor næsten altid ved, at fysioterapeuten overtager en eksisterende kapacitet.

Se Samarbejdsudvalget for praktiserende

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608