Fakta om ydernumre

Et ydernummer bruges til at identificere fysioterapeuter, der er selvstændigt tilsluttet overenskomsterne, herunder til afregning. Ydernummeret dækker over en bestemt kapacitet, som definerer, hvor meget fysioterapeuten kan behandle med tilskud fra den offentlige sygesikring.

Hvad er et ydernummer?

Ydernummeret er det nummer, der identificerer fysioterapeuten, som yder af behandling med tilskud fra den offentlige sygesikring. Selve ydernummeret bruges bl.a. til regionens afregning med den enkelte fysioterapeut.

Hver klinik tildeles et antal kapaciteter pr. speciale. Én kapacitet på speciale 62 svarer til 1.000.000 kr. i tilskud. Én kapacitet på speciale 51 svarer til 393.000 kr. i tilskud, hvilket svarer til 1.000.000 kr. i omsætning inkl. patientandelen af honoraret. Kapacitetsenheden er opgjort i 2022-niveau og reguleres årligt svarende til honorarudviklingen for specialet. Klinikken kan frit anvende ejere, lejere og ansatte inden for klinikkens samlede kapacitet. Antallet af ydernumre (ejere og lejere) på klinikken kan dog ikke overstige antallet af kapaciteter rundet op.

De klinikker, hvor antallet af ydernumre er større end det antal kapaciteter, som klinikken bliver tildelt ved overgangen til den nye kapacitetsmodel, kan dog fortsat anvende det ved overgangen til den nye kapacitetsmodel gældende antal ydernumre (ejere og lejere).

Fysioterapeuter med ydernummer er selvstændigt tilsluttet overenskomsten og kan have status som ejere, lejere eller mobile (uden fast klinikadresse).

En fysioterapeut kan også have status som ansat, men så har fysioterapeuten ikke sit eget ydernummer. Den ansattes aktivitet under overenskomsten afregnes under ejerens eller lejerens ydernummer. Klinikejeren afgør, om kapaciteterne på klinikken skal besættes af lejere eller ansatte.

Der er ca. 2000 aktive ydernumre, fordelt på henholdsvis ejere, lejere og mobile fysioterapeuter.

Tilhørsforhold for ydernumre

Indtil 2008 var kapaciteterne knyttet til klinikadressen, og man kunne som lejer ikke tage sin kapacitet/ydernummer med sig, hvis man forlod klinikken.

Nye, ekstra ydernumre, som regionen træffer beslutning om med praksisplanen (nynedsættelse), har siden 2008 været personlige og tilhører den fysioterapeut, som har fået tildelt det. I overenskomstaftalen der træder i kraft 01.01.2024 er det aftalt at der afsættes midler til decentral udmøntning af nynedsættelser til nye ejere svarende til 3,75% i forhold til rammen på hvert af de 2 specialer.

Når man får et ydernummer, vil det derfor i mange tilfælde være sådan, at man overtager en kapacitet fra en fysioterapeut, der forlader klinikken. Regionen tildeler herefter et nyt ydernummer til den fysioterapeut, som overtager kapaciteten.

Læs mere om nynedsættelser her

Handel med ydernumre

Danske Fysioterapeuter er ikke involveret i handler og har ikke kendskab til prissætningen af klinikker.

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608