Fakta om ydernumre

Et ydernummer bruges til at identificere fysioterapeuter, der er selvstændigt tilsluttet overenskomsterne, herunder til afregning. Ydernummeret dækker over en bestemt kapacitet, som definerer, hvor meget fysioterapeuten kan behandle med tilskud fra den offentlige sygesikring.

Hvad er et ydernummer?

Ydernummeret er det nummer, der identificerer fysioterapeuten, som yder af behandling med tilskud fra den offentlige sygesikring.

Et ydernummer dækker over en bestemt kapacitet, som i udgangspunktet er defineret som antal behandlingstimer over eller under 30 timer, som fysioterapeuten kan behandle med tilskud fra den offentlige sygesikring. Selve ydernummeret bruges bl.a. til regionens afregning med den enkelte fysioterapeut. 

Fysioterapeuter med ydernummer er selvstændigt tilsluttet overenskomsten og kan have status som ejere, lejere eller mobile (uden fast klinikadresse).

En fysioterapeut kan også have status som ansat, men så har fysioterapeuten ikke sit eget ydernummer. Den ansattes aktivitet under overenskomsten afregnes under ejerens eller lejerens ydernummer. Klinikejeren afgør, om kapaciteterne på klinikken skal besættes af lejere eller ansatte.

Der er ca. 2000 aktive ydernumre, fordelt på henholdsvis ejere, lejere og mobile fysioterapeuter.

Tilhørsforhold for ydernumre

Indtil 2008 var kapaciteterne knyttet til klinikadressen, og man kunne som lejer ikke tage sin kapacitet/ydernummer med sig, hvis man forlod klinikken.

Nye, ekstra ydernumre, som regionen træffer beslutning om med praksisplanen (nynedsættelse), har siden 2008 været personlige og tilhører den fysioterapeut, som har fået tildelt det. Men i praksis har der kun været ganske få nynedsættelser siden 2008.

Når man får et ydernummer, vil det derfor i langt de fleste tilfælde være sådan, at man overtager en kapacitet fra en fysioterapeut, der forlader klinikken. Regionen tildeler herefter et nyt ydernummer til den fysioterapeut, som overtager kapaciteten.

Handel med ydernumre

Danske Fysioterapeuter er ikke involveret i handler og har ikke kendskab til prissætningen af klinikker.

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608