Honorar for lejere på klinikker for fysioterapi

Der er ikke en central udmelding fra Danske Fysioterapeuter om, hvilket niveau lejen skal ligge på. Men her kan du se, hvad du for eksempel kan overveje, når du skal fastlægge dit ønskede lejeniveau.

Fastsættelse af lejeniveau

Disse elementer kan du overveje, når du skal fastsætte dit ønskede niveau for lejen:

  • Hvad kunne netop du bidrage med, som de mangler på klinikken?
  • Hvordan er din faglige profil i forhold til klinikkens patientgruppe(r)?
  • Hvordan er din personlige profil i forhold til klinikkens image?
  • Hvor meget skal du selv lave af opsøgende arbejde?
  • Hvor meget sekretærbistand er der til rådighed?
  • Kender du evt. klinikken i forvejen, hvorved du kan bidrage med noget en ny ikke ville kunne?
  • Hvor vigtigt er det for dig at få lov at leje dig ind på netop denne klinik?
  • Er der tale om et tidsbegrænset samarbejde?
  • Er der en klausul i kontrakten, som begrænser dine muligheder, når du stopper på klinikken?

Ikke en generel udmelding om lejeniveau

Grundtanken bag konkurrenceloven er, at enhver virksomhed selvstændigt skal tage stilling til den politik, som virksomheden vil føre på markedet, og de vilkår, som virksomheden vil tilbyde sin kundekreds. Da man som lejer er en selvstændig virksomhed, vil man høre ind under her. Det betyder, at man selv skal fastsætte sit udspil til lejeniveau.

Det ville derfor være i strid med konkurrencelovens § 6, hvis Danske Fysioterapeuter udsendte information til medlemmerne, som kunne medføre, at medlemmerne ikke længere selv tilrettelægger deres egen prisfastsættelse. 

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620