Kørselsgodtgørelse ved brug af eget transportmiddel på tjenesterejser

Her kan du finde satserne for kørselsgodtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser eller i dit arbejde som lejer. Satserne er gældende fra 1. januar 2019 og reguleres normalt hvert år den 1. januar.

Satser for kørselsgodtgørelse ved brug af eget transportmiddel

Satserne er generelle og gælder derfor både for kommuner, regioner og staten.
Private arbejdsgivere og lejere følger også disse satser.

Kørselsgodtgørelsen kompenserer for alle udgifter ved benyttelse af egen bil, og du hæfter selv for driftsudgifter, forsikring, slitage, og eventuelle skader, bøder mv.

Satserne for kørselsgodtgørelsen er:

  Kørsel indtil 20.000 km Kørsel udover 20.000 km
Hvis jeg bruger egen bil eller motorcykel 3,56 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km
Hvis jeg bruger egen knallert eller cykel 0,53 kr. pr. km 0,53 kr. pr. km

Brug af egen bil til arbejdskørsel

Det kan være en ansættelsesbetingelse, at du stiller egen bil til rådighed, men udgifterne til kørsel skal dækkes af din arbejdsgiver. Dette gælder dog ikke, hvis du er kommunalt ansat. Som lejer har har du altid ret til kørselsgodtgørelse.

Kommunale arbejdsgivere skal stille nødvendig transport til rådighed

I den kommunale overenskomst er det aftalt, at såfremt transport under arbejde (altså anden transport end til og fra arbejde) er nødvendig, skal din arbejdsgiver stille nødvendigt transportmiddel til rådighed.

Der er ikke noget til hinder for, at du vælger at anvende egen bil. I så fald skal der udstedes en formel kørselsbemyndigelse og indgås aftale om, hvilken kørselsgodtgørelse der skal gælde. Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du kun indgår aftale om benyttelse af egen bil mod kørselsgodtgørelse efter den høje takst og ellers afstår fra at anvende egen bil.

Se 'Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser'

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620