Løn for fysioterapeuter ansat i staten

I en ansættelse inden for staten fastsættes din løn og pension efter overenskomsten mellem Moderniseringsstyrelsen og Danske Fysioterapeuter. Overenskomsten sikrer dig en centralt aftalt minimumsløn via indplacering på et løntrin, og derudover kan du aftale individuelle tillæg.

Ikke ledende fysioterapeuter

Fysioterapeuter ansat i arbejdstilsynet, samt andre statslige stillinger der ikke er omfattet af underviseroverenskomsten, er omfattet af Danske Fysioterapeuters organisationsaftale.

Basis løn pr. 1. oktober 2018:

  • Årligt: kr. 341,293  /  Pr. måned: kr. 28.441

Der kan ud over basislønnen aftales tillæg i forbindelse med ansættelsen samt ved de årlige forhandlinger.

Kontakt tillidsrepræsentanten eller Danske Fysioterapeuter for yderligere vejledning i forbindelse med ansættelse.

Der er pr. 1.8.2013 indført en ny fælles stillingsstruktur for ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler. Alle, der ansættes til undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, skal ansættes i henhold til denne stillingsstruktur. I forbindelse med etableringen af den nye stillingsstruktur, er der aftalt en overgangsordning for lærere ansat før 1.8.2013.

Undervisere ved fysioterapeutuddannelsen ansættes som adjunkter, lektorer eller docenter. For adjunkter fastsættes en adjunktperiode på normalt 4 år. Ved positiv bedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår ved adjunktperiodens.

Lønnen fastsættes med udgangspunkt i et 8 trins basislønforløb. Hvert trin er 1-årigt, og ved de første 7 trin sker oprykningen automatisk. Det 8. trin er forbeholdt fysioterapeuter med en kandidatgrad. Docenter indplaceres på særskilt løntrin og tillæg aftales lokalt.

Indplacering på basistrin ved nyansættelse sker på baggrund af relevant erfaring. Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis skal være undervisningserfaring, men blot erfaring, der er relevant for ansættelsen, og som kan medføre en indplacering højere end trin 1.
Husk også, at såvel indplaceringen på basistrin, som evt. kvalifikations- og funktionsløn, skal aftales i forbindelse med ansættelsen. Der udmøntes automatisk et adjunkttillæg i adjunktperioden.

Ved positiv lektorbedømmelse erstattes adjunkttillægget af et lektortillæg. Der skal ved udmøntning af lektortillæg tages stilling til den samlede løn og hvilke tidligere tillæg, der skal videreføres. Danske Fysioterapeuter betragter ikke automatisk modregning af lektortillæg i tidligere aftalte tillæg for værende i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. Udover adjunkt- og lektortillæg er der mulighed for lokalt aftalte tillæg.
Basistrin
Professionshøjskolerne
1.10.2018 årligt (kr.) 1.10. 2018 pr. mdr. (kr.)
Trin 1 269.946 22.495
Trin 2 306.625 25.552
Trin 3 306.625 25.552
Trin 4 330.465 27.539
Trin 5 352.207 29.351
Trin 6 356.711 29.726
Trin 7 363.699 30.308
Trin 8 375.013 31.251
     
Ny struktur:    
Adjunkttillæg  45.149 3.762
Lektortillæg  89.223 7.435
Docent 507.172 min. 42.264
Lærerne ved social- og sundhedsuddannelserne indplaceres på et af 3 basistrin afhængigt af antal års beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen.

Hvert trin er 4-årigt, og på hvert trin udmøntes et undervisertillæg.

De tidligere stedtillægsområder er sammenlagt til 2 løngrupper: En for provinsen og en for hovedstaden.
Basistrin SOSU-skoler (provins)  1.10.2018 årligt (kr.) 1.10.2018 årligt (kr.)
Trin 1 306.582 25.549
Trin 2 327.716 27.310
Trin 3 356.880 29.740
     
Basistrin Sosu-skoler (hovedstad)    
Trin 1 318.698 26.558
Trin 2 337.296 28.108
Trin 3 362.375 30.198
     
Tillæg på trin 1+2 21.822 1.818
Tillæg på trin 3 24.617 2.051

Ledende fysioterapeuter

Du indplaceres på et af tre basistrin på baggrund af din stillings placering i organisationen og med mulighed for at aftale tillæg for forhold, der ikke naturligt er indeholdt i grundlønnen.

Kontakt Danske Fysioterapeuter på ansat@fysio.dk eller tlf. 33 41 46 20 for nærmere råd og vejledning.
Basis løntrin 1.10.2018 årligt (kr.) 1.10.2018 mdr. (kr.)
Trin 1 560.752 46.729
Trin 2 490.305 40.859
Trin 3 443.811 36.984

Andre aftalemuligheder

Der kan aftales resultatløn og indgås aftaler om merarbejde.

 

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620