Løn for fysioterapeuter ansat i staten

I en ansættelse inden for staten fastsættes din løn og pension efter overenskomsten mellem Moderniseringsstyrelsen og Danske Fysioterapeuter. Overenskomsten sikrer dig en centralt aftalt minimumsløn via indplacering på et løntrin, og derudover kan du aftale individuelle tillæg.

Ikke ledende fysioterapeuter

Fysioterapeuter ansat i arbejdstilsynet, samt andre statslige stillinger der ikke er omfattet af underviseroverenskomsten, er omfattet af Danske Fysioterapeuters organisationsaftale.

Basis løn pr. 1. april 2019:

  • Årligt: kr. 343.400  /  Pr. måned: kr. 28.617

Der kan ud over basislønnen aftales tillæg i forbindelse med ansættelsen samt ved de årlige forhandlinger.

Der ydes 18% af løn og tillæg i pension.

Kontakt tillidsrepræsentanten eller Danske Fysioterapeuter for yderligere vejledning i forbindelse med ansættelse.

Der er pr. 1.8.2013 indført en ny fælles stillingsstruktur for ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler. Alle, der ansættes til undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, skal ansættes i henhold til denne stillingsstruktur. I forbindelse med etableringen af den nye stillingsstruktur, er der aftalt en overgangsordning for lærere ansat før 1.8.2013.

Undervisere ved fysioterapeutuddannelsen ansættes som adjunkter, lektorer eller docenter. For adjunkter fastsættes en adjunktperiode på normalt 4 år. Ved positiv bedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår ved adjunktperiodens.

Lønnen fastsættes med udgangspunkt i et 8 trins basislønforløb. Hvert trin er 1-årigt, og ved de første 7 trin sker oprykningen automatisk. Det 8. trin er forbeholdt fysioterapeuter med en kandidatgrad. Docenter indplaceres på særskilt løntrin og tillæg aftales lokalt.

Indplacering på basistrin ved nyansættelse sker på baggrund af relevant erfaring. Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis skal være undervisningserfaring, men blot erfaring, der er relevant for ansættelsen, og som kan medføre en indplacering højere end trin 1.
Husk også, at såvel indplaceringen på basistrin, som evt. kvalifikations- og funktionsløn, skal aftales i forbindelse med ansættelsen. Der udmøntes automatisk et adjunkttillæg i adjunktperioden.

Ved positiv lektorbedømmelse erstattes adjunkttillægget af et lektortillæg. Der skal ved udmøntning af lektortillæg tages stilling til den samlede løn og hvilke tidligere tillæg, der skal videreføres. Danske Fysioterapeuter betragter ikke automatisk modregning af lektortillæg i tidligere aftalte tillæg for værende i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser. Udover adjunkt- og lektortillæg er der mulighed for lokalt aftalte tillæg.
Der ydes 18% af løn og tillæg i pension.
Basistrin
Professionshøjskolerne
1.4.2019 årligt (kr.) 1.4.2019 pr. mdr. (kr.)
Trin 1 272.442 22.703
Trin 2 309.460 25.788
Trin 3 309.460 25.788
Trin 4 333.520 27.793
Trin 5 355.463 29.622
Trin 6 360.009 30.001
Trin 7 367.061 30.588
Trin 8 375.013 31.251
     
Ny struktur:    
Adjunkttillæg 45.566 3.797
Lektortillæg 90.048 7.504
Docent 511.861 min. 43.396 årligt
Lærerne ved social- og sundhedsuddannelserne indplaceres på et af 3 basistrin afhængigt af antal års beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen.

Hvert trin er 4-årigt, og på hvert trin udmøntes et undervisertillæg.

De tidligere stedtillægsområder er sammenlagt til 2 løngrupper: En for provinsen og en for hovedstaden.
Der ydes fra 1. oktober 2018 17,6 % af løn og tillæg i pension.
Basistrin SOSU-skoler (provins)  1.4.2019 årligt (kr.) 1.4.2019 årligt (kr.)
Trin 1 309.417 25.785
Trin 2 330.746 27.562
Trin 3 360.180 30.015
     
Basistrin Sosu-skoler (hovedstad)    
Trin 1 321.645 26.804
Trin 2 340.415 28.368
Trin 3 365.726 30.477
     
Tillæg på trin 1+2 22.024 1.835
Tillæg på trin 3 24.844 2.070

Ledende fysioterapeuter

Du indplaceres på et af tre basistrin på baggrund af din stillings placering i organisationen og med mulighed for at aftale tillæg for forhold, der ikke naturligt er indeholdt i grundlønnen.

Der ydes 18% af løn og tillæg i pension.

Kontakt Danske Fysioterapeuter på ansat@fysio.dk eller tlf. 33 41 46 20 for nærmere råd og vejledning.
Basis løntrin 1.4.2019 årligt (kr.) 1.4.2019 mdr. (kr.)
Trin 1 565.936 47.161
Trin 2 494.839 41.237
Trin 3 447.914 37.326

Andre aftalemuligheder

Der kan aftales resultatløn og indgås aftaler om merarbejde.

 

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620