St. Bededagskompensation for offentligt ansatte

Regeringen afskaffede i 2023 St. Bededag, og lovgav samtidig om kompensationen for, at du nu skal arbejde 1 dag ekstra. Se her, hvordan du som offentligt ansat bliver kompenseret for den ekstra arbejdsdag.

Loven og kompensationen omfatter alle fast aflønnede lønmodtagere – dvs. ansatte, der har en fast påregnelig løn for et aftalt antal timer, og uanset om man er ansat fast, eller tidsbegrænset.
Der ydes dog ikke kompensation til timelønnede, fx tilkaldevikarer, da der ikke er forudsat et bestemt antal timer for ansættelsen.

Kompensationen vil således ydes til de fleste offentligt ansatte ledende og ikke-ledende fysioterapeuter, og det er ikke afgørende, om du er ansat før eller efter 1. januar 2024, hvor loven trådte i kraft.

Hvor stor er kompensationen?

Kompensationen er 0,45% af din faste årsløn inklusive pension.
Det er altså den normale løn inkl. tillæg, mens engangsbeløb, mer- og overarbejde, seniorbonus, særlig feriegodtgørelse, eller udbetalt 6. ferieuge ikke indgår i beregningsgrundlaget.

Udbetaling

Kompensationen kan udbetales enten månedligt eller ifm. udbetaling af særlig feriegodtgørelse.

Månedsmodellen
Regionerne har valgt at udbetale kompensationen hver måned, ligesom en del kommuner også har valgt at udbetale kompensationen hver måned.
Du kan på din lønseddel for januar måned se et beløb for St. Bededagstillæg.

Årsmodellen
På statens område og i visse kommuner har man valgt at udbetale St. Bededagstillægget 2 x årligt med hhv. maj- og augustlønnen.
På din lønseddel kan du se saldoen for St. Bededagstillægget.

Andet

På barsel
Du har ret til løntillægget for de måneder hvor du er på barsel, og også for de måneder, hvor du ikke har løn under fraværet.

Tillæg for arbejde på St. Bededag er afskaffet
Med loven afskaffede man tillæg på arbejde på St. Bededag.
Dagen er fra 2024 en almindelig arbejdsdag.