Syg i længere tid? Vær ærlig, men lad dig ikke presse

Når du er syg i mere ned 30 dage, gælder der nogle særlige regler. Her er, hvad du skal være opmærksom på ifølge Emma Madsen, erhvervsjurist og forhandlingskonsulent hos Danske Fysioterapeuter.
Det er en god idé at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om reglerne under din sygemelding eller har brug for en mægler i din konkrete situation. Foto: iStock.

Fire uger er en form for skæringspunkt, når du er sygemeldt.

Det fortæller Emma Madsen, erhvervsjurist og forhandlingskonsulent hos Danske Fysioterapeuter. Hun taler løbende med medlemmer, der er blevet sygemeldt over en længere periode, og som efter 30 dage bliver mødt med nye krav af deres arbejdsgivere.

Det er ifølge Emma Madsen normalt, at din arbejdsgiver forventer noget nyt. For efter de fire uger kan din arbejdsgiver søge sygedagpengerefusion, og derfor bliver du nu underlagt sygedagpengelovens regler. Det betyder også, at jobcentret kommer ind over.

Du skal til samtale med din leder

Af samme grund indkalder din arbejdsgiver dig også til en såkaldt sygefraværssamtale med henblik på at klarlægge, hvornår det forventes, at du er tilbage på arbejdet, og hvad din leder kan gøre for at hjælpe dig.

Hvis du har en tillidsrepræsentant, så tag vedkommende med til samtalerne med din arbejdsgiver. For det er rigtig godt at have et ekstra sæt ører.

Ved sygefraværssamtalerne kan I aftale en optrapningsplan, og din leder kan også foreslå, at I laver en mulighedserklæring. Den ene del af erklæringen skal udfyldes af dig og din leder. Den anden del udfyldes af din læge. I attesten står, hvor længe din læge forventer, at du er syg. Det er din læge, som skal vurdere, hvad der er bedst for, at du hurtigt kan blive rask igen.

”Jeg opfordrer altid til at prøve at have en så god og ærlig dialog med din arbejdsgiver som muligt,” siger Emma Madsen og fortsætter:

”Men du skal heller ikke lade sig presse. Din leder må ikke spørge om årsagen til dit sygefravær, men må gerne spørge dig om, hvornår du forventer at være rask igen. Her skal du holde dig til, hvad din læge har sagt. Så kan du sige: ’Min læge har vurderet, at jeg forventeligt kan være tilbage om en måned, så det er det, jeg forholder mig til’.”

Jobcentret skal svare på mange af dine spørgsmål

Det er jobcentret og a-kassen, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til forløbet med for eksempel jobafklaring eller ressourceafklaring.

Læs om forløbet i jobcentret ved langtidssygemelding

Hvis du har spørgsmål til dine ansættelsesforhold, er det til gengæld din tillidsrepræsentant – som er bindeleddet mellem dig og Danske Fysioterapeuter – som du skal tale med. Det kan for eksempel være, at I har nogle specifikke personalepolitikker på din arbejdsplads ved langtidssygemeldinger, som er nødvendige at kende til.

”Nogle arbejdspladser har for eksempel en regel om, at din leder indkalder dig til en sygefraværssamtale efter 14 dages sygdom – altså før du har været syg i de fire uger, som loven siger. Selvom det kan virke uoverskueligt, når du er syg, er det et vilkår, hvis det er en del af jeres lokale politikker. Derfor er det en god idé at spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl eller har brug for en mægler i din konkrete situation,” siger Emma Madsen.

Fyret under sygdom?

Nogen frygter, at de bliver fyret, hvis de har været syge over en længere periode. Andre oplever, at deres leder italesætter en eventuel afskedigelse mere direkte, fortæller Emma Madsen.

For selvom sygdom er lovligt fravær, kan du godt blive opsagt på grund af sygdom. Opsigelsen skal være begrundet i en konkret individuel vurdering af sygefraværets betydning for driften på din arbejdsplads. Og her er der flere dele, der spiller ind.

”En generel tommelfingerregel er, at jo længere anciennitet du har, jo mere skal din arbejdsgiver kunne tåle. Derudover er udsigten til, hvornår du forventer at være tilbage på arbejdet også et vigtigt element i vurderingen. En lang og/eller usikker tidshorisont for tilbagevenden kan være udslagsgivende for, om din leder vil opsige dig,” siger Emma Madsen.

”Det skal ses ud fra et helhedsbillede, hvor man blandt andet kigger din anciennitet, dit nuværende sygefravær og udsigten til, du kommer tilbage,” siger Emma Madsen.

Og skal du så arbejde under din opsigelse?

”Hvis du bliver rask i dit opsigelsesvarsel, så er du faktisk forpligtiget til at møde op i den resterende del af opsigelsesvarslet. Det skyldes, at du i dit opsigelsesvarsel stadig er ansat og derfor også skal møde på arbejde, hvis du ikke er syg,” siger Emma Madsen.

Sygemeldt med stress? Sådan skal du forholde dig