Mulighedserklæring og friattest

En mulighedserklæring er et redskab til at afdække muligheder for, at du kan vende tilbage til arbejdet. En friattest er en attest som din arbejdsplads kan kræve som dokumentation for, at du har været syg. Begge dele udarbejdes og betales på foranledning af din arbejdsgiver.

Mulighedserklæring

Mulighedserklæringen udarbejdes på arbejdsgiverens anmodning, og arbejdsgiveren kan på et hvilket som helst tidspunkt af fraværet anmode om en mulighedserklæring.

Fokus i mulighedserklæringen er en fælles indsats, hvor erklæringen indgår som et redskab i forbindelse med den opfølgning, som arbejdsgiveren er forpligtiget til at gøre i forbindelse med dit sygefravær.

Mulighedserklæringen består af 2 dele:

Første del udfyldes af dig og din arbejdsgiver med en beskrivelse af funktionsbegrænsninger som følge af sygdommen og evt. aftaler i den sammenhæng.

Herefter udfylder lægen, på baggrund af en samtale med dig, den resterende del af erklæringen med sin vurdering af oplysningerne og aftaler, samt evt. vurdering af skånehensyn mv. og vurdering af sygdommens varighed.

Erklæringen skal give et billede af, hvilke muligheder der er for, at du kan genoptage arbejdet.

Lægens påtegning af mulighedserklæringen betales af din arbejdsgiver.

Hent dokumentet 'Mulighedserklæring'

Friattest

Ud over mulighedserklæringen kan din arbejdsgiver kræve dokumentation for sygdom i form af en såkaldt friattest. En friattest kan bl.a. kræves,

  • hvis du ikke har deltaget i sygesamtaler,
  • hvis du er sygemeldt i en opsigelsesperiode,
  • hvis du er sygemeldt i forbindelse med ferieafholdelse,
  • hvis din arbejdsgiver ønsker at afskedige dig begrundet i din sygdom, eller
  • hvis der er behov for at dokumentation af sygdom i forlængelse af tidligere udarbejdet mulighedserklæring.

En friattest udarbejdes på ”blankt papir” (altså ikke på nogen særlig blanket), og arbejdsgiveren skal betale udgiften til lægen.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620