Hvis du er lejer og bliver syg

Hvis du er lejer og er ude af stand til at arbejde pga. sygdom, har du ikke nogen indtjening i de første 14 dage. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at være godt forsikret, eller at du har en opsparing, som du kan leve af, imens du er syg.

Ret til sygedagpenge

Efter 14 dages sygdom har du som udgangspunkt ret til sygedagpenge. De udbetales af den kommune, du bor i. Det er dog en forudsætning, at du inden for de sidste 12 måneder i væsentligt omfang har arbejdet som enten selvstændig eller ansat i min. 6 måneder, hvoraf den ene måned skal være umiddelbart før sygefraværet. Væsentligt omfang vil sige min. 18,5 time om ugen. Det vil også sige, at man som nyuddannet kan have svært ved at leve op til det krav, da man jo primært har været studerende i de seneste 12 måneder.

Læs mere om sygedagpenge for selvstændige på borger.dk

Gravid og sygemeldt

Hvis du er gravid og bliver sygemeldt pga. omstændigheder, som kan være til skade for enten dig eller barnet, har du ret til sygedagpenge fra 1. sygedag og skal ikke vente i 14 dage.

Sygedagpengeforsikring

Hvis du vil undgå at vente 14 dage på sygedagpengene, kan du tegne en sygedagpengeforsikring. Dog er det en forudsætning, at du har indtægt i din virksomhed. Du kan vælge mellem en forsikring, der giver udbetaling fra 1. sygedag eller fra 3. sygedag. Du kan også vælge, om du vil have sygedagpengenes højeste beløb eller 2/3 af højeste beløb. Som hovedregel går der 6 måneder, før du har ret til sygedagpenge.

Læs mere om sygedagpengeforsikringen

Bestil sygedagpengeforsikringen

Længerevarende sygdom

Som selvstændig kan det være en økonomisk belastning, hvis man er syg i en længere periode, da man ikke får udbetalt så meget i sygedagpenge. Derfor kan det være en god idé at tegne en ekstra forsikring, som kommer til udbetaling ved længere sygdomsperioder. Hvis du får et ydernummer, får du forsikringen automatisk.

Tegn forsikringen via dit medlemskab

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620