Forsikrings- og pensionsordning for selvstændige

Som selvstændig skal du selv sørge for at indbetale til din pension. Selvom der måske er lang tid til, du skal gå på pension, er det vigtigt, at du forholder dig til, hvordan du gerne vil have det økonomisk til den tid. Jo før du kommer i gang med at indbetale, desto bedre er du stillet.

Indbetaling til pension

Hvis du er selvstændig og har dit eget ydernummer, har du automatisk en pension. Hvis du ikke har dit eget ydernummer, kan du som medlem af Danske Fysioterapeuter selv oprette en pensionsordning.

Du kan også vælge forsikringer og dækningsniveauer fleksibelt, fx hvis du ønsker en sundhedsforsikring eller højere dækning ved tab af erhvervsevne. Du får samme priser og dækning, uanset om du er selvstændig med eller uden ydernummer eller fx ansat på klinik.

Hvis du har ydernummer

Alle praktiserende med ydernummer, dvs. ejere, lejere, mobile og ridefysioterapeuter, er obligatorisk omfattet af overenskomstens forsikrings- og pensionsordning.

Det betyder, at regionen hver måned overfører minimumsbetalingen på 1591 kr. til PFA ud af dit honorartilgodehavende, før de udbetaler dit honorar.

Basisordningen indeholder 3 forsikringer foruden pensionsopsparing:

  • En forsikring, der dækker, hvis du mister erhvervsevnen (standardniveau: 180.000 kr. årligt).
  • Engangsudbetaling ved visse kritiske sygdomme (standardniveau: 100.000 kr.)
  • Engangsudbetaling til efterladte ved dødsfald (standardniveau (500.000 kr.)

Du kan vælge op eller ned afhængigt af dit behov og efter aftale med PFA. Ud over det obligatoriske beløb, der indbetales via regionen, anbefaler vi, at du selv indbetaler direkte til PFA efter denne aftale.

Helbredsoplysninger

Ved optagelse i de obligatoriske ordninger skal man ikke afgive helbredsoplysninger. Man skal dog afgive en erklæring om fleksjob/førtidspension, da erhvervsevnen ved optagelsen ikke må være nedsat i dækningsberettiget grad.

Hvis du ikke vælger noget til, men bibeholder din obligatoriske indbetaling og forsikringsdækninger, skal der ikke afgives helbredsoplysninger.

Hvis du forhøjer dækningerne, skal der afgives helbredsoplysninger.

Hvis du forhøjer indbetalingerne og samtidig vælger indbetalingssikring, skal der også afgives helbredsoplysninger. Indbetalingssikring vil sige, at hvis du skulle blive syg og er berettiget til udbetaling, vil PFA fortsætte indbetalingen til din opsparing, så din alderspension ikke forringes på grund af sygdom.

Øvrige selvstændige og klinikejere

Hvis du ikke har eget ydernummer og dermed er obligatorisk omfattet af PFA ordningen, har du mulighed for at oprette en pensionsordning for dig selv og evt. ansatte hos en af vores samarbejdspartnere.

Danske Fysioterapeuter har indgået en medlemsaftale med pensionsselskaberne PFA og PKA. Som klinikejer eller selvstændig har du derfor mulighed for at vælge mellem at få en pensionsordning hos enten PFA eller PKA. Hos begge pensionsselskaber er der mulighed for at vælge forsikringer og dækningsniveauer fleksibelt.

PKA for øvrige selvstændige og arbejdsgivere

Som medlem kan du oprette en pensionsordning hos PKA, der bl.a. er pensionskasse for alle offentligt ansatte fysioterapeuter. Ordningen kan oprettes uden helbredsoplysninger, og den indbefatter de almindelige forsikringsordninger, herunder en tab af erhvervsevneforsikring, som er tilpasset selvstændige.

PFA for øvrige selvstændige og arbejdsgivere

Du har også mulighed for at oprette en pensionsordning som selvstændig i PFA. Her får du samme vilkår og priser, som er er gældende for den obligatoriske ordning under praksisoverenskomsten. Vær’ opmærksom på, at såfremt du alene opretter den for dig selv, vil du skulle afgive helbredsoplysninger for at komme i gang. Hvis du opretter pensionsordningen for hele virksomheden, hvor alle er omfattet, stilles der ikke være krav om afgivelse af helbredsoplysninger.

Tiltrædelsesaftale for en virksomhed

Alle selvstændige kan også oprette ordningen som en tiltrædelsesordning for deres virksomhed. På den måde bliver det en obligatorisk ordning for alle ansatte i virksomheden.

Der behøver dog ikke være ansatte, da en tiltrædelsesaftale kan tegnes for virksomheder hvor ejeren er eneste person i virksomheden. Fordelen ved en tiltrædelsesaftale er, at der ikke skal afgives helbredsoplysninger.

Kontakt

Esben Dahl Nielsen

Forhandlingskonsulent
3341 4678