Forsikrings- og pensionsordning for selvstændige

Som selvstændig skal du selv sørge for at indbetale til din pension. Selvom der måske er lang tid til, du skal gå på pension, er det vigtigt, at du forholder dig til, hvordan du gerne vil have det økonomisk til den tid. Jo før du kommer i gang med at indbetale, desto bedre er du stillet.

Indbetaling til pension

Hvis du er selvstændig og har dit eget ydernummer, har du automatisk en pension. Hvis du ikke har dit eget ydernummer, kan du som medlem af Danske Fysioterapeuter selv oprette samme pensionsordning.

Du kan også vælge forsikringer og dækningsniveauer fleksibelt, fx hvis du ønsker en sundhedsforsikring eller højere dækning ved tab af erhvervsevne. Du får samme priser og dækning uanset, om du er selvstændig med eller uden ydernummer eller fx ansat på klinik.

Kontakt PFA på tlf. 70 12 50 00, og hør om dine muligheder for at spare op gennem medlemsaftalen og vælge til og fra på forsikringerne.

Hvis du har ydernummer

Alle praktiserende med ydernummer, dvs. ejere, lejere, mobile og ridefysioterapeuter, er obligatorisk omfattet af overenskomstens forsikrings- og pensionsordning.

Det betyder, at regionen hver måned overfører minimumsbetalingen på 1250 kr. til PFA ud af dit honorartilgodehavende, før de udbetaler dit honorar.

Basisordningen indeholder 3 forsikringer foruden pensionsopsparing:

  • En forsikring, der dækker, hvis du mister erhvervsevnen (standardniveau: 180.000 kr. årligt).
  • Engangsudbetaling ved visse kritiske sygdomme (standardniveau: 100.000 kr.)
  • Engangsudbetaling til efterladte ved dødsfald (standardniveau (500.000 kr.)

Du kan vælge op eller ned afhængigt af dit behov og efter aftale med PFA.

Ud over det obligatoriske beløb, der indbetales via regionen, anbefaler vi, at du selv indbetaler direkte til PFA efter denne aftale.

Helbredsoplysninger

Ved optagelse i de obligatoriske ordninger skal man ikke afgive helbredsoplysninger. Man skal dog afgive en erklæring om fleksjob/førtidspension, da erhvervsevnen ved optagelsen ikke må være nedsat i dækningsberettiget grad.

Hvis du ikke vælger noget til, men bibeholder din obligatoriske indbetaling og forsikringsdækninger, skal der ikke afgives helbredsoplysninger.

Hvis du forhøjer dækningerne, skal der afgives helbredsoplysninger.

Hvis du forhøjer indbetalingerne og samtidig vælger indbetalingssikring, skal der også afgives helbredsoplysninger. Indbetalingssikring vil sige, at hvis du skulle blive syg og er berettiget til udbetaling, vil PFA fortsætte indbetalingen til din opsparing, så din alderspension ikke forringes på grund af sygdom.

Øvrige selvstændige og privatansatte på kontrakt

Ordningen er også et tilbud til øvrige medlemmer, der arbejder i den private sektor som selvstændig eller ansat uden kollektiv overenskomst. Priser og vilkår er ens for alle. Ved frivillig oprettelse af pensionsordning skal man være opmærksom på, at der skal afgives helbredsoplysninger, da det ikke er obligatorisk.

Tiltrædelsesaftale for en virksomhed

Alle selvstændige kan også oprette ordningen som en tiltrædelsesordning for deres virksomhed. På den måde bliver det en obligatorisk ordning for alle ansat i virksomheden. Der behøver dog ikke være ansatte, da en tiltrædelsesaftale kan tegnes for virksomheder hvor ejeren er eneste person i virksomheden. Fordelen ved en tiltrædelsesaftale er, at der ikke skal afgives helbredsoplysninger.

Nye forbedringer pr maj 2018

Pensionsordningen indeholder nu en række forbedringer, der stiller dig bedre, særligt hvis du er så uheldigt blive sygemeldt i en periode:

  • Du kan nu få forhøjet ydelse under sygdom (i ressourceforløb), så du ikke taber penge på evt. kommunale modregning
  • Du kan nu få udbetaling ved tab af erhvervsevne uanset indtægtstabet i sygeperioden
  • Sundhedsforsikringen giver bl.a. bedre adgang til psykologbehandling ved stress
  • Early Care er nu en del af tilbuddet for alle fysioterapeuter i PFA

Om Early Care

Som en del af ordningen har du også adgang til PFA EarlyCare, hvor sundhedsfaglige specialister hurtigt kan tage hånd om dig og sammensætte et særligt forløb, hvis du bliver sygemeldt. Det kan eksempelvis være en stor fordel ved stress og andre alvorlige sygdomme, hvor det kan have store konsekvenser, hvis problemerne får lov til at vokse.

Hjælpen tager udgangspunkt i det hele menneske, og derfor kommer I hele vejen rundt om alt fra kost og motion til søvn, trivsel og mental sundhed – uanset hvad din sygemelding handler om. Du kan bruge PFA EarlyCare fra første dag, hvis du bliver sygemeldt i 14 dage eller mere, og det foregår ved at ringe på 70 80 75 05.

Læs mere og bestil rådgivningssamtale om PFA pensionsordning

Del eller udskriv siden

Kontakt

Esben Riis

Chefkonsulent
3341 4619