Opsigelse på grund af sygdom

Du kan opsiges på grund af sygdom. Opsigelsen skal være begrundet i en konkret individuel vurdering af sygdommens betydning for arbejdspladsen.  Danske Fysioterapeuter kan ikke anbefale, at du på grund af sygdom selv opsiger din stilling.

Gælder 120-sygedagsreglen for mig?

For offentligt ansatte gælder 120-sygedagsreglen ikke.

For privatansatte gælder der en 120-sygedagsregel, hvis den er aftalt i din kontrakt. Den skal altså stå direkte i kontrakten. 120-sygedagsreglen betyder, at du kan blive opsagt med forkortet varsel på 1 måned, hvis du indenfor de sidste 12 måneder har været syg i 120 kalenderdage.

Hvis funktionæren er syg både fredag og mandag omkring en weekend, regnes lørdag og søndag også med i opgørelsen af de 120 dage. Der gælder særlige regler, hvis der er tale om graviditetsbetinget sygdom.

Det er en betingelse, at opsigelse sker, mens du fortsat er syg og i umiddelbar tilknytning til, at de 120 dages sygdom er gået.

Hvor kan jeg få råd og vejledning?

Du bør altid kontakte din tillidsrepræsentant eller Danske Fysioterapeuter, hvis det kommer på tale, at din sygdom kan få/har konsekvenser for dit ansættelsesforhold.

Hvis du er syg i længere tid, kan du have behov for råd og vejledning – kontakt din tillidsrepræsentant eller Danske Fysioterapeuter.

Vores telefonnummer er: 33 41 46 20. Du kan også sende en mail på ansat@fysio.dk.

Se DSAs guide til syge

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620