Læge- og tandlægebesøg

Hvis du er syg, har du ret til at være fraværende fra arbejde. Hvis sygdommen betyder, at du skal undersøges eller behandles, har du også ret til fravær. Du skal som udgangspunkt tilstræbe, at undersøgelse og behandling foregår udenfor arbejdstiden.

Må jeg gå til behandling og undersøgelse i arbejdstiden?

Du har ret til at være fraværende fra arbejde på grund af sygdom. Selvom sygdommen ikke forhindrer, at du går på arbejde, kan sygdommen gøre det nødvendigt, at du er væk fra arbejdet for at blive undersøgt og/eller behandlet. Det kan være almindeligt lægebesøg, ambulant hospitalsbehandling, behandling hos speciallæge, tandlæge eller ordineret behandling hos fysioterapeut.

Som udgangspunkt skal behandlingen foregå udenfor arbejdstiden. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at placere behandlingen udenfor arbejdstiden, er du berettiget til fravær, men du har pligt til at søge fraværet placeret, så det er til mindst mulig gene for din arbejdsgiver.

Der skelnes i sagens natur ikke til, hvad der er behandlingstid, ventetid og transporttid. Det er fraværet, der følger af behandlingen, som du har ret til. Altså både transporttid, evt. ventetid og behandlingstid.

Er det fravær med løn?

Hvis du er funktionær, vil du få løn under fraværet. Hvis du ikke er funktionær, afhænger retten til løn af din kontrakt af generelle aftaler eller af praksis/kutyme på din arbejdsplads.

Du skal så vidt muligt placere læge– og tandlægebesøg med videre udenfor arbejdstiden, men hvor det ikke lader sig gøre, skal du placere lægebesøget, så det berører arbejdet mindst muligt.

Du skal være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere, at det er nødvendigt, at du søger behandling, hvis din arbejdsgiver ønsker det. En sådan dokumentation kan gives enten i form af en tro- og love erklæring eller en erklæring fra den relevante behandler, der i så fald skal betales af din arbejdsgiver.

Rutinemæssige og forebyggende undersøgelser, f.eks. tandeftersyn, screeninger, sundhedscheck mv. giver i en del tilfælde/under visse omstændigheder ikke ret til fravær med løn.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620