Sygesamtaler

Sygesamtaler skal skabe overblik over dit sygdomsforløb og planlægge, hvornår og hvordan du kan vende tilbage til arbejdet.

Du har som udgangspunkt pligt til at deltage i en sygefraværssamtale. Det gælder dog ikke, hvis din læge vurderer, at du er for syg til at deltage i samtalen. Det er i almindelighed en god idé at deltage i en sygesamtale, hvis du er i stand til det, da samtalen skal handle om, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til arbejdet og hvad der kan gøres i den forbindelse. Der kan ved samtalerne for eksempel indgås aftaler om midlertidigt ændrede arbejdsopgaver, særlige hensyn, hvilemuligheder, nedsat arbejdstid, hjemmearbejde m.v.

Du kan efter eget valg medbringe en bisidder til samtalen – typisk din tillidsrepræsentant.

Din arbejdsgiver har pligt til at afholde en sygesamtale med dig inden 4 uger efter, du er blevet syg. Samtalen kan evt. afholdes telefonisk. 

Mange arbejdsgivere har udarbejdet politikker og praksis omkring sygefravær og fastholdelse. Din arbejdsplads kan derfor have retningslinjer, der betyder, at du bliver kontaktet inden 4 ugers sygdom.

Formålet med en sygesamtale er at fastholde dig i arbejdet. Fokus skal således være på din helbredelse, samt om der er noget, arbejdsgiveren kan gøre, som vil kunne bringe dig bedre og hurtigere frem mod en raskmelding og tilbagevenden til arbejdspladsen.

En fastholdelsesplan er en skriftlig plan, der udarbejdes i samarbejde med din arbejdsgiver, og som skal medvirke til at etablere et samarbejde mellem dig, din arbejdsgiver og kommunen, så du får den bedst mulige støtte til at fastholde jobbet.

Forventer du ikke at vende tilbage på arbejde indenfor 8 uger fra den første sygedag, har du ret til at bede om en fastholdelsesplan for, hvordan du hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet. 

Arbejdsgiveren kan afvise dit ønske, hvis arbejdsgiveren skønner, at der ikke er behov for det.

I modsætning til mulighedserklæringer kræver en fastholdelsesplan ikke din læges medvirken.

Din arbejdsgiver kan i forbindelse med dit sygeforløb bede om at få lavet en mulighedserklæring. Det gælder også i tilfælde af kort sygefravær eller gentaget sygefravær. Den anvendes typisk i tilfælde, hvor arbejdsgiveren er i tvivl om, hvilke arbejdsopgaver du som sygemeldt kan varetage, og hvilke skånehensyn der bør tages.

Læs mere om mulighedserklæring

Ved længerevarende sygdom – det vil sige sygdom ud over 4 uger – skal din hjemkommune også kontakte dig, inden der er gået 8 uger.

Kontakten fra kommunen har samme formål som sygesamtale med din arbejdsgiver – hvad kan der gøres for, at du kan genoptage arbejdet?

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620