Nye regler: Kan bedstefar overtage noget af min barselsorlov?

I år er der trådt nye barselsregler i kraft, som skal sikre bedre rettigheder for blandt andre regnbuefamilier. Her fortæller Danske Fysioterapeuters jurist og forhandlingskonsulent, Martin Lægg, om, hvad reglerne kan betyde for dig.
Hvis du er eneste juridiske forælder, kan du overdrage nogle af dine uger med barselsdagpenge - og derved også fraværsretten - til et nærtstående familiemedlem. Foto: iStock.

Det er ikke længe siden, at vi fik nye orlovsregler på barselsområdet med blandt andet øremærket barsel til barnets far.

Men nu er to yderligere ændringer så trådt i kraft. Det skete den 1. januar 2024.

Den ene ændring handler om soloforældres ret til yderligere uger med barselsdagpenge. Den anden handler om retten til at overdrage orlov i familier med flere end to forældre.

Det fortæller Martin Lægg, der er jurist og forhandlingskonsulent hos Danske Fysioterapeuter. Han er dykket ned i de nye barselsregler, så foreningens medlemmer kan få den rette vejledning.

Og hvad går de nye regler så helt konkret ud på?

Vi begynder med den del, der handler om familier med flere end to forældre.

Tre eller fire forældre til jeres barn?

Med de nye barselsregler til familier med tre eller fire forældre er der blevet sat flere ord på forældrebegrebet, hvor der skelnes mellem såkaldte juridiske forældre og sociale forældre.

Lad os tage et eksempel:

”Vi kan forestille os en LGBT+-familie, som består af to par. Det ene par består af to kvinder. Det andet par består af to mænd. De skal have et barn sammen. Den ene kvinde i det ene par bærer og føder barnet og er registreret som mor. Den ene mand i det andet par har leveret sin sæd og er registreret som far. Begge er juridiske forældre,” siger Martin Lægg.

De to resterende voksne – altså de juridiske forældres respektive samlevere – kan blive registreret som sociale forældre til barnet, fordi de er ”tiltænkt en forældrelignende relation til barnet”.

”Og titlen som social forælder har faktisk stor betydning. For fra årsskiftet kan du som social forælder til barnet få overdraget barselsdagpenge – og derved også fraværsretten – af den juridiske forælder. Der er altså tale om markant forbedrede rettigheder for regnbuefamilier med flere end to forældre,” siger Martin Lægg.

Retten til fravær på din arbejdsplads følger barselsdagpengene. Får du som social forælder for eksempel overdraget tre uger med barselsdagpenge af barnets juridiske forælder, så har du altså ret til at sige til din arbejdsgiver, at du er på barselsorlov i tre uger. Får du overdraget fem uger, har du ret til fem ugers fravær.

Det er den juridiske forælders jobsituation, der bestemmer, hvor mange uger vedkommende kan overdrage til en social forælder. Er de juridiske forældre lønmodtagere kan hver af de juridiske forældre overdrage op til 13 ugers orlov. Er de derimod selvstændige, kan de overdrage op til 22 ugers orlov hver.

Sådan får du nemt overblik over din barsel

Giv et nærtstående familiemedlem din orlov

Så er vi nået til den del, der gælder soloforældre.

Er du barnets eneste juridiske forælder ved fødslen, kan du som hidtil søge om yderligere 22 uger med barselsdagpenge – ud over de 24 uger som du normalt har ret til. Du har som soloforælder altså mulighed for at tage 46 orlovsuger med barselsdagpenge efter fødslen.

Og her kommer den anden nye regel på barselsområdet så ind i billedet:

Er dit barn født eller modtaget (ved adoption) den 1. januar 2024 eller senere, kan du overdrage nogle af dine uger til et nærtstående familiemedlem.

”Det kan være dine forældre eller dine søskende eller halvsøskende, der er fyldt 18 år. Så nu har du mulighed for og ret til at give dem tid med det lille nye medlem af familien. Lad os sige, at du er solomor. Så kan du for eksempel give nogle af dine orlovsuger til barnets morfar,” siger Martin Lægg.

Og hvad så hvis din familie består af to forældre, men du alligevel gerne vil overdrage noget af din barselsorlov til barnets morfar?

”Det kan du ikke. Det er kun soloforældre, der har mulighed for at overdrage uger med barselsdagpenge til et nærtstående familiemedlem,” siger Martin Lægg.

Tag fat i din tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til jeres lokale aftale om barsel

Læs mere om barselsreglerne for offentligt ansatte

Læs mere om barselsreglerne i det private