Sådan får du nemt overblik over din barsel

Når du skal på barselsorlov, er der nogle vigtige datoer, deadlines og regler, du skal være opmærksom på. Barselsberegneren hjælper dig med at lave den helt rigtige barselsplan for din familie, så den tager højde for retten til løn, forlænget orlov, ferie, fælles barsel og øremærkede uger.
Far/medmor har ret til to ugers øremærket orlov i forbindelse med barnets fødsel og yderligere ni øremærkede uger, der skal afholdes, inden barnet fylder et år. Foto: iStock.

Hvilke barselsregler gælder for mig? Hvordan virker den øremærkede barsel? Hvor længe har jeg ret til fuld løn under min barselsorlov?

Sofia Mølgaard er forhandlingskonsulent hos Danske Fysioterapeuter og taler ofte med medlemmer, der er i tvivl om, hvilke regler og rettigheder der gælder for netop dem, når det kommer til barselsorlov.

”Derfor er det så godt, at vi nu har fået lavet Barselsberegneren, som kan bruges af alle, der er medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Den tager højde for både din og din eventuelle partners ansættelsesforhold og regner blandt andet ud, hvordan I sammen kan fordele ugerne med orlov mellem jer, og hvor mange uger med løn, I har ret til. Vi har nemlig lagt de fleste overenskomster ind i beregneren,” siger Sofia Mølgaard.

Planlæg barsel med Danske Fysioterapeuters Barselsberegner (kræver log ind)

På Barselsberegneren kan du for eksempel se, hvor mange ugers betalt eller delvist betalt barsel, som du og din partner har ret til, og hvordan du og din partner kan holde barsel samtidig, hvis I har lyst til det. I kan også tilføje uger med ferie under barslen, ligesom I kan se, hvordan en forlænget barselsorlov vil se ud i jeres families situation.

Nyd den første tid – men husk de vigtige deadlines

Det gode ved Barselsberegneren er, at den kan udfyldes og ændres efter behov.

”Ofte lægger de kommende forældre en plan inden, men når så baby er kommet til verden, bliver der andre behov og prioriteringer. Derfor er det godt, at du kan flytte rundt på ugerne i Barselsberegneren løbende, så du kan lege med mange forskellige udgaver af din og din partners barsel,” siger Sofia Mølgaard.

Du skal heldigvis kun tage stilling til en begrænset del af barselsorloven inden fødslen.

Det gælder, hvis du som far eller medmor skal holde mere end dine to øremærkede uger i løbet af de første 10 uger efter barnets fødsel. Så skal du give din arbejdsgiver besked senest fire uger før den forventede fødsel. Og det gælder, hvis du som mor overdrager op til otte uger af din orlov til far eller medmor. For så skal din arbejdsgiver orienteres senest fire uger før den forventede fødsel og have at vide, om du vil holde anden orlov.

Men derudover vil Sofia Mølgaard anbefale, at du venter med at give din arbejdsgiver besked om dine resterende barselsplaner til et par uger efter fødslen.

”Det er en kæmpe omvæltning at blive forældre og få et nyt medlem af familien. Så mit råd er, at du lige får de første to uger gennemført, inden du lægger dig endeligt fast og orienterer din arbejdsgiver om dit valg af barsel,” siger Sofia Mølgaard.

Senest seks uger efter fødslen skal du som mor, far eller medmor give din arbejdsgiver besked, hvis du vil holde orlov efter de første 10 uger efter fødslen. Din arbejdsgiver skal vide, hvornår orloven begynder, og hvor lang tid den varer.

Overholder du de vigtige frister, må din arbejdsgiver ikke sige nej til, at du holder din barselsorlov i løbet af dit barns første leveår.