Planlæg barsel med barselsberegner

Med Danske Fysioterapeuters barselsberegner får du et nemt overblik over jeres ret til fravær, løn og barselsdagpenge. Læs vigtig introduktion og find beregneren i bunden af siden.

Barselsberegneren giver dig de vigtige datoer og deadlines, som du skal være opmærksom på, når du planlægger jeres barsel. Nogle dele af tilrettelæggelsen kræver en aftale med din arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at din arbejdsgiver er indforstået med din barselsplan, samt søger vejledning hos Udbetaling Danmark for at sikre dig, at jeres tilrettelæggelse af orloven er i overensstemmelse med reglerne om barselsdagpenge.

Gå direkte til barselsberegneren (kræver log ind for medlemmer)

Kom godt i gang

Barselsberegneren giver dig et hurtigt og nemt redskab til at lave en samlet barselsplan. Så får du fuldt overblik over, hvor længe I kan være hjemme med jeres barn, og hvordan ugerne fordeler sig med løn og barselsdagpenge mv.

Klik på ?-ikonet undervejs hvis du er i tvivl om, hvad du skal indtaste.

Barselsberegneren er vejledende og forudsætter, at:

 • I udnytter retten til orlov i de 52 uger, hvor I har orlov med barselsdagpenge/løn.
 • Mindst én af jer hele tiden er på orlov med barnet.
 • I kender jeres barselsvilkår, hvis I er privatansatte. Tjek din/jeres ansættelseskontrakt, husaftale, overenskomst eller personalehåndbog.

I bruger barselsdagpenge, når I får løn

Hvis I får fuld eller delvis løn i løbet af den periode, hvor I har ret til barselsdagpenge, får I kun udbetalt løn og ikke barselsdagpenge. Jeres barselsdagpenge bliver nemlig i stedet udbetalt til jeres arbejdsgivere i refusion for den løn, I får. Hvis I holder orlov samtidig, tæller det altså dobbelt i dagpengeregnskabet.

Så længe får I barselsdagpenge/løn

I har samlet set ret til orlov med barselsdagpenge i 52 uger (dagpengeretten). De 52 uger fordeler sig sådan:

 • 4 uger før forventet fødsel inkl. terminsdato til mor (graviditetsorlov)
 • 14 uger der starter dagen efter fødslen til mor (barselsorlov)
 • 2 uger efter fødsel til far/medmor (fædreorlov)
 • 32 uger til deling mellem jer (forældreorlov)

I bruger som sagt af jeres barselsdagpenge i de perioder, hvor I får løn under barslen. Hvor mange uger I har ret til løn er indarbejdet i barselsberegneren i forhold til de mest typiske overenskomster og kontrakter, som fysioterapeuter er ansat på.

Så længe kan I være væk fra arbejdet

Hvis I begge er i job, har I samlet set ret til at være væk fra arbejdet i op til 112 uger (fraværsretten). I har altså ret til at være væk fra arbejdet i en længere periode, end I har ret til barselsdagpenge/løn. De 112 uger fordeler sig sådan:

 • 4 uger før forventet fødsel inkl. terminsdato til mor (graviditetsorlov)
 • 14 uger der starter dagen efter fødslen til mor (barselsorlov)
 • 2 uger efter fødsel til far/medmor (fædreorlov)
 • 32 uger til mor (forældreorlov)
 • 32 uger til far/medmor (forældreorlov)
 • 14 ugers evt. forlængelse af forældreorloven til mor
 • 14 ugers evt. forlængelse af forældreorloven til far/medmor

Særlige situationer

Hvis I har fået trillinger eller flerlinger, har I ret til 26 ugers ekstra fravær med barselsdagpenge, som I frit kan fordele mellem jer. Der gælder ikke særlige regler for tvillinger.

Forløbet efter modtagelsen af et barn er identisk med forløbet efter en fødsel. Brug derfor barselsberegneren til at få overblik over jeres ret til fravær, løn og barselsdagpenge efter modtagelsen af jeres barn. Det er kun tiden og jeres rettigheder op til modtagelsen, som beregneren ikke kan tage højde for.

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når barnet bliver født, sker der en anden tildeling af jeres orlov end den almindelige fordeling med 24 uger til hver forælder efter fødslen. 

Hvis I flytter fra hinanden efter fødslen, har det ikke betydning for tildelingen af jeres orlov.

Orloven for forælderen, som barnet bor hos

Den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, vil få 13 ugers ekstra orlov oveni de 24 ugers orlov efter fødslen. De 13 ugers orlov skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder 1 år. På borger.dk kan I læse nærmere om de særlige regler for ikke-samboende forældre under overskriften ”Særlige situationer”.  

Barselsberegner