Barsel for selvstændige

Som selvstændig erhvervsdrivende har du ret til barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. 

Når man er selvstændig, skal barslen afholdes i hele, trekvarte eller halve uger. Det vil sige, at der f.eks. ikke er mulighed for at holde barsel 1 dag om ugen. Barslen skal også være afholdt inden barnet fylder 9 år. Vær opmærksom på, at retten til barselsdagpenge forsvinder, hvis man bliver ledig i løbet af de 9 år. Læs mere om barsel for selvstændige på borger.dk

For at få barselsdagpenge skal du melde dit barselsfravær til Udbetaling Danmark. Det kan kun gøres digitalt.

Indberet dit barselsfravær på virk.dk

Når du søger barselsdagpenge, søger du automatisk også om kompensation fra Barsel.dk. Du skal derfor ikke gøre yderligere for at søge kompensation fra Barsel.dk.

Hvis du kan få kompensation, får du et brev samtidig med din første udbetaling.

Læs mere og se, om du kan få udbetaling fra barselsfonden på virk.dk 

Forældrene har til sammen ret til 52 ugers orlov med dagpenge. Nogle af disse er på forhånd øremærket til moderen og nogle til faderen. Moderen har ret til orlov med dagpenge 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Faderen har inden for de første 14 uger efter fødslen ret til 2 ugers orlov med dagpenge. 

Ud over dette har forældrene til sammen ret til 32 ugers orlov med dagpenge. Her bestemmer forældrene selv om det er moderen eller faderen som afholder dem. Det er 32 fælles barselsuger.

De 32 ugers barselsdagpenge, som forældrene har ret til tilsammen, kan disponeres på forskellige måder. 

Begge forældre kan afholde 32 uger på halv dagpengesats, så det samlet set bliver til 32 ugers dagpenge.

Man kan også vælge at forlænge de 32 uger med 8 til 14 uger, så den samlede periode bliver 40-46 uger. Det kan dog kun ske på nedsatte dagpenge. Man må gerne arbejde delvist ved siden af barslen, dvs. halve uger og ikke halve dage.

Husk, at du aldrig optjener ret til feriedagpenge som selvstændig og heller ikke, når du modtager barselsdagpenge. Derfor kan det være en god idé at lægge penge til side til evt. ferieafholdelse efter barslen.

Hvis du bliver sygemeldt med noget, som kan være til fare for enten dig eller barnet, har du ret til sygedagpenge fra 1. dag. Dette gælder også, selvom du ikke har tegnet en sygedagpengeforsikring.

Der er ikke nogle faste regler for, hvornår du skal meddele klinikejeren, at du er gravid og skal på barsel. 

Medmindre andet er aftalt i jeres kontrakt, anbefaler Danske Fysioterapeuter, at lejeren senest 3 måneder før fødslen meddeler klinikejeren, at hun er gravid. Så har klinikejer mulighed for at finde en vikar for den gravide lejer. 

Senest 8 uger efter fødslen bør moderen meddele klinikejeren, hvornår hun forventer at genoptage arbejdet. Det samme gælder for faderen, hvis han vælger at bruge en del af de 32-ugers forældreorlov. 

Hvis faderen er lejer, bør han senest 4 uger inden, orloven begynder, meddele klinikejeren, hvornår han ønsker at holde sine 2 ugers fædreorlov samt evt. yderligere orlov. 

www.borger.dk kan du få svar på mange af de spørgsmål, man kan have, når man som selvstændig skal på barsel.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620