Barsel for selvstændige

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du have ret til barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. 

Du kan få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder disse fem betingelser:

  • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
  • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.
  • Der er overskud i din virksomhed.
  • Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed.
  • Du er sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringer tid med barnet, under din barsel.
  • Hvis du er nystartet selvstændig og har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager.
  • Perioder, hvor du har fået sygedagpenge, barselsdagpenge eller lignende ydelser, tæller dog ikke med som arbejde.

For yderligere vejledning kontakt Udbetaling Danmark på 70 12 80 64.

Når man er selvstændig, skal barslen afholdes i hele, trekvarte eller halve uger. Det vil sige, at der f.eks. ikke er mulighed for at holde barsel 1 dag om ugen.

Barslen skal også være afholdt inden barnet fylder 9 år. Vær opmærksom på, at retten til barselsdagpenge forsvinder, hvis man bliver ledig i løbet af de 9 år.

Læs mere om barsel for selvstændige på borger.dk

For at få barselsdagpenge skal du melde dit barselsfravær til Udbetaling Danmark. Det kan kun gøres digitalt.

Indberet dit barselsfravær på virk.dk

Når du søger barselsdagpenge, søger du automatisk også om kompensation fra Barsel.dk. Du skal derfor ikke gøre yderligere for at søge kompensation fra Barsel.dk.

Hvis du kan få kompensation, får du et brev samtidig med din første udbetaling.

Læs mere og se, om du kan få udbetaling fra barselsfonden på virk.dk 

Barn født den 2. august 2022 eller senere:

Hver forælder har som hovedregel ret til 24 ugers orlov efter fødslen med ret til barselsdagpenge, hvis forældrene bor sammen ved fødslen.

Hvis du er selvstændig, kan op til 22 af ugerne overdrages til den anden forælder.  

Orlov til mor, som er selvstændig, hvis I bor sammen ved fødslen:

2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages

8 ugers orlov – kan i nogle situationer overdrages

14 ugers orlov – kan overdrages

Orlov til far/medmor, som er selvstændig, hvis I bor sammen ved fødslen:

2 ugers orlov ved fødslen – kan ikke overdrages

22 ugers orlov – kan overdrages

Hvis den ene forælder er lønmodtager, ledig, studerende eller nyuddannet, gælder der andre regler for orloven.  Der er desuden særlige regler for forældre, der ikke er samboende på fødselstidspunktet, soloforældre, samt andre særlige situationer. Vi anbefaler derfor, at du læser nærmere om reglerne på borger.dk.

Barn født før den 2. august 2022:

Forældrene har til sammen ret til 52 ugers orlov med dagpenge. Nogle af disse er på forhånd øremærket til moderen og nogle til faderen. Moderen har ret til orlov med dagpenge 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Faderen har inden for de første 14 uger efter fødslen ret til 2 ugers orlov med dagpenge. 

Ud over dette har forældrene til sammen ret til 32 ugers orlov med dagpenge. Her bestemmer forældrene selv om det er moderen eller faderen som afholder dem. Det er 32 fælles barselsuger.

De 32 ugers barselsdagpenge, som forældrene har ret til tilsammen, kan disponeres på forskellige måder. 

Begge forældre kan afholde 32 uger på halv dagpengesats, så det samlet set bliver til 32 ugers dagpenge.

Man kan også vælge at forlænge de 32 uger med 8 til 14 uger, så den samlede periode bliver 40-46 uger. Det kan dog kun ske på nedsatte dagpenge. Man må gerne arbejde delvist ved siden af barslen, dvs. halve uger og ikke halve dage.

Husk, at du aldrig optjener ret til feriedagpenge som selvstændig og heller ikke, når du modtager barselsdagpenge. Derfor kan det være en god idé at lægge penge til side til evt. ferieafholdelse efter barslen.

Hvis du bliver sygemeldt med noget, som kan være til fare for enten dig eller barnet, har du ret til sygedagpenge fra 1. dag. Dette gælder også, selvom du ikke har tegnet en sygedagpengeforsikring.

Der er ikke nogle faste regler for, hvornår du skal meddele klinikejeren, at du er gravid og skal på barsel. 

Medmindre andet er aftalt i jeres kontrakt, anbefaler Danske Fysioterapeuter, at lejeren senest 3 måneder før fødslen meddeler klinikejeren, at hun er gravid. Så har klinikejer mulighed for at finde en vikar for den gravide lejer. 

Senest 8 uger efter fødslen bør moderen meddele klinikejeren, hvornår hun forventer at genoptage arbejdet. Det samme gælder for faderen, hvis han vælger at bruge en del af de 32-ugers forældreorlov. 

Hvis faderen er lejer, bør han senest 4 uger inden, orloven begynder, meddele klinikejeren, hvornår han ønsker at holde sine 2 ugers fædreorlov samt evt. yderligere orlov. 

Barn født den 2. august 2022 eller senere:

På denne side på borger.dk kan du få svar på mange af de spørgsmål, man kan have, når man som selvstændig skal på barsel, hvis dit barn er født den 2. august 2022 eller senere.

Barn født før den 2. august 2022:

På denne side på borger.dk kan du få svar på mange af de spørgsmål, man kan have, når man som selvstændig skal på barsel, hvis dit barn er født før den 2. august 2022.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620