Vilkår for de forskellige typer af medlemskab

Her kan du læse om forskellige typer af medlemskaber i Danske Fysioterapeuter og dine muligheder for at få nedsat kontingent.

Studerende på grunduddannelsen

Som studerende på grunduddannelsen betaler du det billige studenterkontingent. Du har dog stadig de samme fordele som ordinære medlemmer.

Snart færdiguddannet - rabat de første måneder

Når du afslutter din uddannelse og bliver almindeligt medlem af Danske Fysioterapeuter, får du nedsat kontingent de første måneder.

I måneden efter, du har afsluttet din uddannelse, betaler du stadig kontingent som studerende. De næste 2 måneder betaler du nedsat kontingent, hvilket er 50 % af det fulde kontingent.

Du betaler altså først fuldt kontingent 3 måneder efter, du er blevet færdiguddannet.

Husk at ændre din medlemsstatus, når du er færdig med din uddannelse. Det kan du gøre ved at logge ind og gå ind på dit medlemskab.

Nedsat kontingent

Du kan få nedsat dit kontingent, hvis du er i en af nedenstående situationer:

Ledig eller deltidansat

Som ledig eller deltidsansat (med en ugentlig arbejdstid på maks. 10 timer) har du ret til nedsat kontingent. Du kan ansøge om nedsat kontingent her på fysio.dk. Du skal bare logge ind og ændre din medlemsstatus på siden 'Mit medlemskab'.

Du kan få nedsat kontingent fra den 1. i en måned med minimum én måneds varsel. 

Husk at genindsende din ansøgning hvert kvartal, så længe du er arbejdsledig eller deltidsansat.

Som ledig eller deltidsansat på nedsat kontingent bevarer du alle rettigheder i forhold til råd og vejledning, medlemstilbud mm.

Studerende på en SU-berettiget kandidatuddannelse

Hvis du læser på en SU-berettiget kandidatuddannelse og ikke tjener mere end fribeløbet for SU, kan du få medlemskab på samme vilkår og til samme pris som studerende på grunduddannelsen.

Du har pligt til at meddele Danske Fysioterapeuter, hvis du afbryder uddannelsen, eller hvis du tjener mere end fribeløbet for SU.

Du kan få studentermedlemskab fra den 1. i en måned med minimum én måneds varsel. Du kan søge om studentermedlemskab her på fysio.dk ved at logge ind og gå ind på dit medlemskab.

Studerende på anden videregående uddannelse

Hvis du læser på en anden fuldtids-videreuddannelse end en SU-berettiget kandidatuddannelse, kan du få nedsat kontingent, såfremt du arbejder maks. 10 timer ugentligt.

Du kan få nedsat kontingent fra den 1. i en måned med minimum én måneds varsel. Du skal sende os en e-mail for at ændre til denne type medlemskab. Skriv til medlem@fysio.dk.

Som studerende på nedsat kontingent bevarer du alle rettigheder i forhold til råd og vejledning, medlemstilbud mm.

Sygemeldt

Hvis du er sygemeldt og på sygedagpenge, kan du få nedsat kontingent. Du kan få nedsat kontingent fra den 1. i en måned med minimum én måneds varsel. Du kan søge om nedsat kontingent her på fysio.dk ved at logge ind og gå ind på dit medlemskab.

Husk at genindsende din ansøgning hvert kvartal, så længe du er sygemeldt. Du har pligt til at give besked til Danske Fysioterapeuter, når du igen er i arbejde.

Som sygemeldt bevarer du alle rettigheder i forhold til råd og vejledning, medlemstilbud mm.

På orlov uden løn

Hvis du er på orlov uden løn fra din arbejdsgiver (f.eks. den sidste del af barselsorloven), kan du få nedsat kontingent i den ulønnede orlovsperiode.

Du kan få nedsat kontingent fra den 1. i en måned med minimum én måneds varsel. Du kan søge om nedsat kontingent her på fysio.dk ved at logge ind og gå ind på dit medlemskab.

Når orlovsperioden udløber, vil du automatisk blive opkrævet fuldt kontingent igen, med mindre vi hører andet fra dig.

Mens du er på orlov, bevarer du alle rettigheder i forhold til råd og vejledning, medlemstilbud mm.

Fleksjob

Som ansat i fleksjob efter den fleksjob-ordning, som trådte i kraft pr. 1.1.2013, kan du få nedsat kontingent, hvis din reelle arbejdsindsats er maks 10 timer ugentlig.

Du kan få nedsat kontingent fra den 1. i en måned med minimum én måneds varsel. Du kan søge om nedsat kontingent her på fysio.dk ved at logge ind og gå ind på dit medlemskab.

Du har pligt til at give besked til Danske Fysioterapeuter, hvis du igen kommer i ordinært arbejde eller arbejder mere end 10 timer ugentligt i dit fleksjob.

Som ansat i fleksjob bevarer du alle rettigheder i forhold til råd og vejledning, medlemstilbud mm.

Løntilskudsjob

Hvis du er ansat i et løntilskudsjob og modtager løn svarende til ydelsen under ledighed (typisk i offenligt løntilskudsjob), har du ret til nedsat kontingent. Hvis du derimod er ansat i løntilskudsjob og modtager løn svarende til sædvanligt gældende løn (typisk i privat løntilskudskjob), kan du ikke få nedsat kontingent.

Du kan få nedsat kontingent fra den 1. i en måned med minimum én måneds varsel. Du kan søge om nedsat kontingent her på fysio.dk ved at logge ind og gå ind på dit medlemskab.

Du har pligt til at give besked til Danske Fysioterapeuter, hvis du igen kommer i ordinært arbejde.

Som ansat i løntilskudsjob bevarer du alle rettigheder i forhold til råd og vejledning, medlemstilbud mm.

Passivt medlemskab

Pensionist eller efterlønsmodtager

Som pensionist eller efterlønsmodtager kan du blive passivt medlem af Danske Fysioterapeuter. Passivt medlemskab betyder, at du mister retten til at stemme til organisationens tillidsposter og til overenskomstresultaterne, og ikke er valgbar. Til gengæld modtager du fortsat fagbladet Fysioterapeuten samt bevarer dit login til Danske Fysioterapeuters hjemmeside.

Som efterlønsmodtager eller pensionist med passivt medlemskab må du maksimalt arbejde 10 timer om ugen.

Du søger om passivt medlemskab her på fysio.dk ved at logge ind og gå ind på dit medlemskab. Du kan blive passivt medlem fra den 1. i en måned med minimum én måneds varsel.

Vær opmærksom på, at du som passivt medlem ikke kan benytte dig af rådgivning.

Uden for arbejdsmarkedet

Du kan få et passivt medlemskab, hvis du opfylder disse betingelser:

  • ikke er i arbejde og ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet
  • ikke er ledig, sygemeldt eller på orlov

Passivt medlemskab betyder, at du mister retten til at stemme til organisationens tillidsposter og til overenskomstresultaterne, og ikke er valgbar. Til gengæld modtager du fortsat fagbladet Fysioterapeuten samt bevarer dit login til Danske Fysioterapeuters hjemmeside.

Du søger om passivt medlemskab her på fysio.dk ved at logge ind og gå ind på dit medlemskab. Du kan blive passivt medlem fra den 1. i en måned med minimum én måneds varsel.

Vær opmærksom på, at du som passivt medlem ikke kan benytte dig af rådgivning.

Udlandsmedlem

Hvis du bor og arbejder uden for Danmark, Færøerne og Grønland, kan du være passivt udlandsmedlem. Ansatte på Montebello i Spanien kan dog ikke være passive medlemmer, da arbejdspladsen hører til Region Hovedstaden.

Passivt medlemskab betyder, at du mister retten til at stemme til organisationens tillidsposter og til overenskomstresultaterne, og ikke er valgbar. Til gengæld modtager du fortsat fagbladet Fysioterapeuten samt bevarer dit login til Danske Fysioterapeuters hjemmeside.

Du søger om passivt medlemskab her på fysio.dk ved at logge ind og gå ind på dit medlemskab. Du kan blive passivt medlem fra den 1. i en måned med minimum én måneds varsel.

Du har pligt til at meddele Danske Fysioterapeuter, hvis du igen får arbejde som fysioterapeut i Danmark eller flytter tilbage til Danmark.

Vær opmærksom på, at du som passivt medlem ikke kan benytte dig af rådgivning.

Se gældende kontingentsatser

Bliv medlem

Del eller udskriv siden