Afskedigelse under graviditet og barsel

Man er beskyttet mod opsigelse, når man er gravid, når man skal være far, og når man holder barselsorlov.

Hvis du bliver afskediget under graviditet og barsel

Hvis du bliver afskediget under din graviditet, under din kærestes eller kones graviditet, inden en varslet barselsorlov eller under din barselsorlov, skal din arbejdsgiver bevise, at afskedigelsen ikke har noget med graviditeten eller barselsorloven at gøre. Det kan godt være meget svært for arbejdsgiver at bevise, at opsigelsen ikke skyldes graviditet eller barselsorlov. Hvis din arbejdsgiver ikke kan løfte bevisbyrden, er du berettiget til en godtgørelse for uberettiget afskedigelse.

Hvis du bliver opsagt kort tid efter, du kom tilbage til arbejdet efter barselsorlov, kan du også være beskyttet mod opsigelse.

Tilbage på arbejde på ændrede vilkår

Mange oplever, at stillingen har ændret sig, mens de holdt barselsorlov. Hvis du kommer tilbage til fortsat ansættelse på ændrede vilkår, f.eks. dårligere lønvilkår eller et helt andet arbejdssted, kan det også i visse tilfælde sidestilles med en afskedigelse.

Når du har holdt orlov, har du ret til at vende tilbage til det samme arbejde eller et tilsvarende arbejde, der ikke er mindre gunstigt. Du har også ret til at nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som du ville have været berettiget til, hvis du ikke havde været fraværende på grund af barselsorlov.

Hvis du forskelsbehandles på grund af en barselsorlov, har du ret til en godtgørelse i medfør af ligebehandlingsloven.

Hvis du bliver opsagt under graviditet eller barsel, eller du i øvrigt synes, du er blevet forskelsbehandlet i strid med ligebehandlingsloven, så kontakt Danske Fysioterapeuter.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620