Barsel og ferie

Der gælder særlige regler for optjening af ferie under barsel alt efter, om du fortsat er ansat på arbejdspladsen efter barslen eller ej. Når du går på barsel, vil du være helt eller delvist feriehindret.

Feriehindring under barsel

Er du på barselsorlov, vil du være helt eller delvist feriehindret. Der gælder særlige regler for optjening af ferie under barsel alt efter, om du fortsat er ansat på arbejdspladsen efter barslen eller ej.

Du skal være opmærksom på, at hvis du holder ferie undervejs i orloven afbryder du barselsorloven. Resten af orloven (orloven efter ferieperioden) udskydes så til senere afholdelse, hvilket betyder, at du så ikke samtidig kan forlænge orloven.

Udgangspunktet i de nye ferieregler ved feriehindring er ændret. Hvis du har været gyldigt feriehindret (fx barselsorlov) overføres ikke afholdt ferie til det følgende ferieår. Der kan først ske udbetaling, hvis du har været feriehindret i to sammenhængende optjeningsår. Udbetaling af øvrig ferie kræver dokumentation for reel feriehindring.

Vær opmærksom på, at du skal nå at holde ferie i ferieafholdelsesperioden, hvis du genoptager arbejdet inden denne udløber. For automatisk overførsel af ferien skal du altså være feriehindret helt indtil ferieafholdelsesperiodens udløb. Ferieafholdelsesperioden løber fra 1. september til 31. december året efter.

Optjening af ferie under barsel

Hvis du fortsat er ansat hos den samme arbejdsgiver, vil du når du genoptager arbejdet, have optjent 2,08 dages ferie med løn i de måneder, hvor du under barslen har fået enten hel eller delvis løn og/eller pension.

Nyt job efter barsel

Hvis du skifter arbejde efter at have afholdt orlov, vil du ved fratrædelse få udstedt et feriekort på baggrund af den lønindtægt, du har haft i optjeningsåret. Eventuelle barselsdagpenge fra kommunen indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Har du modtaget barselsdagpenge i optjeningsåret, vil du altså ikke, have optjent ferie med løn i fuldt omfang, men du kan søge om at få suppleret ferien med løn med feriedagpenge fra arbejdsløshedskassen.

Se mere om ferieregler

Ferie for privatansatte

Ferie for offentligt ansatte

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620