Barsel og ferie

Der gælder særlige regler for optjening af ferie under barsel alt efter, om du fortsat er ansat på arbejdspladsen efter barslen eller ej. Når du går på barsel, vil du være helt eller delvist ferieforhindret, og du kan fx vælge at få udbetalt ikke afholdt ferie eller aftale at udskyde ferie.

Ferieforhindring under barsel

Er du på barselsorlov, vil du være helt eller delvist ferieforhindret, og du har forskellige muligheder i den forbindelse; du kan fx få udbetalt ikke afholdt ferie eller aftale at udskyde ferien. Der gælder særlige regler for optjening af ferie under barsel alt efter, om du fortsat er ansat på arbejdspladsen efter barslen eller ej.

Der er følgende muligheder i den forbindelse:

  • Du får den ferie udbetalt, som du ikke kan afholde.
  • Det vil sige, at du kan få hovedferien (3 uger i perioden 1. maj – 30. september) udbetalt umiddelbart efter d. 30. september. Den resterende ikke afholdte ferie kan du få udbetalt ved ferieårets udløb.
  • Du aftaler at udskyde en del af orloven med henblik på at afvikle ikke afholdt ferie. Det vil sige, at du udnytter mulighederne for enten rets- eller aftalebaseret udskydelse af en del af orloven til senere afholdelse med det formål at afvikle ikke afholdt ferie. Hvorvidt udskydelse af orlov er anvendelig for dig beror på dine forhold og ønsker.

Er du offentligt ansat har du også følgende muligheder:

  • Du kan aftale at udskyde hele eller dele af ferien til det følgende ferieår. Denne aftale skal indgås skriftligt inden ferieårets udløb.

Optjening af ferie under barsel    

Hvis du fortsat er ansat hos den samme arbejdsgiver, vil du til det ferieår, der følger optjeningsåret, hvor du var på barsels- eller børnepasningsorlov, have optjent ferie med løn i de perioder, hvor du under barslen har fået enten hel eller delvis løn og/eller pension. 

Nyt job efter barsel

Hvis du skifter arbejde efter at have afholdt orlov, vil du ved fratrædelse få udstedt et feriekort på baggrund af den lønindtægt, du har haft i optjeningsåret. Eventuelle barselsdagpenge fra kommunen indgår ikke i beregningsgrundlaget. Har du modtaget barselsdagpenge i optjeningsåret, vil du altså ikke i det ferieår, der følger efter din orlov, have ferie med løn i fuldt omfang, men du kan søge om at få suppleret ferien med løn med feriedagpenge fra arbejdsløshedskassen. 

Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620