Kursus

Akupunktur 1 - Introduktionskursus

Diagnostik og behandling af smerte med akupunktur og dry-needling

Om kurset

Hvad handler det om?

På dette indledende kursus arbejdes der med diagnostik og behandling af hyppigt forekommende smertetilstande i ekstremiteterne.
Eksempelvis - subakromielle smerter, epikondylitis, artroserelaterede hoftesmerter, laterale hoftesmerter, friktionssyndrom/løberknæ, patellofemorale smerter, muskelskader, lyskesmerter, tendinopatier, periostitter/skinnebensbetændelse, hælsmerter.

Du opnår færdigheder i at smertebehandle med akupunktur i en fysioterapeutisk kontekst

Indhold

 • Klinisk diagnostik og smertediagnostik
 • Retningslinjer for sikker anvendelse af akupunktur og dry-needling
 • Teoretisk og praktisk akupunktur
 • Diagnostik og behandling af ekstremitetssmerter
 • Casebaseret klinisk ræsonnering
 • Forebyggelse, erkendelse og håndtering af skader
 • Superviseret færdighedpraktik
 • Implementering af rationelle behandlingsstrategier
 • Se mere om uddannelsens læringsmål her

Praktiske oplysninger

 • Gerne tilmelding i god tid, hvis du vil være sikker på en plads
 • Alle tre dage fra kl. 8.10 til 16.00
 • Forplejning er inklusiv
 • Program og kursusmateriale
 • Uddannelsen på 150 timer består af første introduktionskursus og to efterfølgende kurser med avanceret akupunktur