Regler for kommentarer

Se vores regler for kommentarer på hjemmesiden.

Alle er velkomne til at kommentere på nyheder og artikler på fysio.dk. Det kræver blot, at du opgiver dit fulde navn og din e-mail-adresse. Din e-mail-adresse vil ikke være synlig for andre.

Når du skriver i kommentarfeltet, skal du være opmærksom på, at din kommentar er synlig for alle. Danske Fysioterapeuters medarbejdere vil svare på kommentarer, når det skønnes relevant, men vi opfordrer også til at læserne svarer på hinandens kommentarer. Du kan derfor ikke være sikker på et svar, når du skriver en kommentar.

Kommentarfelterne må ikke bruges til at:

  • Indsende spørgsmål til sagsbehandling
  • At indsende fortrolig eller personlig information
  • Reklamere for produkter, services eller ledige stillinger

Danske Fysioterapeuter forbeholder sig ret til at redigere i eller slette anonyme kommentarer samt kommentarer, der er anstødelige eller i strid med gældende lovgivning. Vi forbeholder os også ret til at slette kommentarer, der vurderes at være personangreb. Reklame/spam samt kommentarer med kommercielle henvisninger slettes også.

Se også husregler for Danske Fysioterapeuters Facebook-side

Indholdet på hjemmesiden

Fysio.dk linker til mange andre hjemmesider, der ejes af andre. Danske Fysioterapeuter kan ikke drages til ansvar for indhold eller holdninger på disse hjemmesider, og et link fra fysio.dk til en ekstern side betyder ikke, at Danske Fysioterapeuter støtter eller er enig i synspunkter og holdninger, som kommer til udtryk på denne eksterne side.

Hvis du har spørgsmål eller støder på kommentarer eller links, der ikke er i overensstemmelse med ovenstående, så hører vi gerne fra dig på fysio@fysio.dk.

Del eller udskriv siden