Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi

DUGOF arbejder for at styrke kompetenceudvikling og fysioterapeuters faglige viden inden for de urologiske, gynækologiske og obstetriske specialer og ønsker at bidrage til at styrke evidensbaseret fysioterapi.

Selskabets formål

Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi (DUGOF) har som målsætning at danne en stærk organisatorisk ramme om et fagligt miljø med henblik på at styrke de urogynækologiske og obstetriske specialer og bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidensbaseret fysioterapi.

DUGOF tilbyder ydermere specialiseret efteruddannelse til fysioterapeuter i både privat, kommunal og regional sektor.

Selskabets vision: ”DUGOF højner medlemmernes faglighed og synlighed”

Om Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi

Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi har cirka 450 medlemmer fra hele landet, som arbejder i hhv. privat praksis, kommuner eller på sygehus. Selskabet varetager faglig og fagpolitiske interesser for fysioterapeuter inden for det urogynækologiske og obstetriske felt. DUGOF's bestyrelse består af 10 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Medlemmerne af bestyrelsen repræsenterer hele landet og alle sektorer.

Faglige medlemsfordele

Som medlem af DUGOF kan du deltage i efteruddannelse for let nedsat pris.  Selskabet afholder desuden årligt både en hel og en halv temadag i forbindelse med generalforsamlingen, som medlemmerne kan vælge at tilmelde sig. Medlemmer vil desuden modtage selskabets nyhedsbrev, som udsendes omkring 10 gange årligt.

På selskabets hjemmeside er det desuden muligt at søge legater til deltagelse i eksterne konferencer og relevant efteruddannelse inden for specialet.

Bliv en del af det faglige fællesskab

Du kan blive medlem af DUGOF som færdiguddannet fysioterapeut og medlem af Danske Fysioterapeuter

Det årlige kontingent for medlemskabet er 400 kr., som opkræves i forbindelse med dit kontingent til Danske Fysioterapeuter. Tilmeld dig via linket herunder.