Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi

Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi arbejder for at bidrage til at udbrede og fremme viden om specialiseret og evidensbaseret onkologisk og palliativ fysioterapi – gennem efteruddannelse, forskning og netværksdannelse.

Selskabets formål

Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi (DOPF) har til formål at være et netværk af fysioterapeuter, der i deres arbejde møder onkologiske og/eller palliative patienter. Selskabet arbejder for at danne organisatorisk ramme om den specialebærende faglige gruppering med henblik på at styrke det faglige miljø og varetage medlemmernes faglige interesser.

Selskabet har desuden til formål at:

  • Bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidensbaseret onkologisk og palliativ fysioterapi ved at fremme dokumentation og forskning indenfor området
  • Forestå kompetenceudvikling og styrkelse af medlemmernes faglige viden og ekspertise indenfor onkologisk og palliativ fysioterapi
  • Medvirke til at arbejde for specialistuddannelse indenfor specialerne
  • Koordinere med andre specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber via Dansk Selskab for Fysioterapi, således at faglige selskaber for fysioterapi trækker i samme retning, vidensdeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles funktioner, hvor dette er formålstjenligt
  • Repræsentere medlemmerne, hvor dette er økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt, idet en sådan interessevaretagelse koordineres med Dansk Selskab for Fysioterapi

Om Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi

Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi består af 207 medlemmer, som er bredt repræsenteret inden for både den private- og offentlige sektor. Medlemmerne arbejder med forskning, genoptræning, rehabilitering og palliation.

Selskabets bestyrelse er sammensat af medlemmer med forskellig fysioterapeutisk baggrund og arbejdsområder. Selskabets bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen.

Faglige medlemsfordele

Som medlem af DOPF har du mulighed for at deltage i kurser og temadage og få rabat på deltagergebyr. Du får mulighed for at deltage i internationalt samarbejde indenfor onkologi og palliation, og du bliver en del af et selskab, som arbejder for at optimere de faglige kompetencer indenfor det onkologiske og palliative fysioterapeutiske område. Som medlem har du endvidere mulighed for at søge om specialisering enten som certificeret kliniker eller specialist.

Bliv en del af det faglige selskab

For at blive medlem af Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi, skal du være medlem af Danske Fysioterapeuter. Et medlemsskab i DOPF koster 400 kr. om året og opkræves sammen med medlemskabet af Danske Fysioterapeuter i slutningen af januar. Meld dig ind via linket herunder.