Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi er et fagligt selskab for fysioterapeuter, der arbejder med patienters muskuloskeletale problemer. Gennem kurser og efteruddannelse arbejder selskabet målrettet for, at fysioterapeuter kan specialisere sig i at undersøge og behandle patienter indenfor dette område.

Selskabets formål 

Selskabets formål er at styrke kvaliteten af praksis samt det evidensbaserede og etiske grundlag for fysioterapi til patienter med muskuloskeletale problematikker. Det sker fagligt gennem kurser og uddannelse.

Fagpolitisk søger Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF) at varetage medlemmernes interesse ved at udbrede viden om de til enhver tid bedst funderede fagkundskaber inden for muskuloskeletal fysioterapi i relevante faglige og fagpolitiske miljøer. Konkret gøres det gennem information, undervisning, kongresser, strategisk og faglig netværksdannelse, videndeling og erfaringsudveksling på sociale medier, samt tæt samarbejde med andre faglige selskaber i ind- og udland.

DSMF er løbende i dialog med; Danske Fysioterapeuter, Dansk Selskab for Fysioterapi og andre fagpolitiske - og politiske organisationer med henblik på at sætte fokus på patienter med muskuloskeletale problematikker og fysioterapeuters rolle i forhold og kompetencer til sundhedsfremme, forebyggelse og behandling af disse.

Om Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi er et fagligt selskab, der har et tæt samarbejde med de andre fysioterapifaglige selskaber under Dansk Selskab for Fysioterapi.

Muskuloskeletal fysioterapi er specialet om funktion og smerte i eller relateret til bevægeapparatet og dækker fysioterapeutisk og tværprofessionel sundhedsfremme, forebyggelse, undersøgelse, behandling, rådgivning og træning. Muskuloskeletal Fysioterapi har eksisteret siden 1967 og har i lige så lang tid udbudt kurser og uddannelse.

Målsætningen for med selskabet er, at fysioterapeuterne kan anvende klinisk ræsonnering til vurdering og håndtering af patienter med enhver direkte - eller indirekte form for muskuloskeletale lidelser. Derfor sætter DSMF fokus på viden om - og færdigheder i at understøtte den bedste løsning for disse patienter. DSMF har en evidensbaseret tilgang med afsæt i en biopsykosociale model og med et særligt fokus på biomekaniske mulige diagnoser, differentialdiagnoser og behandlinger i et patientcentreret kognitivt og narrativt perspektiv. 

Faglige medlemsfordele

DSMF er det faglige selskab for fysioterapeuter med interesse for muskuloskeletal fysioterapi uanset om du blot vil have løbende information eller målrettet arbejder på at blive international anerkendt specialist eller Diplomuddannet indenfor det muskuloskeletale område.

Medlemskabet af DSMF giver dig et stærkt netværk og muligheden for et fællesskab med fysioterapeuter, der arbejder med muskuloskeletal fysioterapi. Du får adgang til opdateret viden om muskuloskeletal fysioterapi i samspil med forskere, faglige spydspidser og erfarne kolleger, og du kan være med til at sætte dit præg på muskuloskeletal fysioterapi. I dit eget tempo. I samspil med kolleger. Når det passer dig.

Med medlemskabet følger også:

  • Gratis adgang til information om DSFSs aktiviteter og kurser
  • Gratis rådgivning om karriere, uddannelse og specialisering indenfor det muskuloskeletale område
  • Gratis adgang til den elektronisk udgave af det peer-reviewede tidsskrift Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy
  • Reduktion i pris og førsteprioritet til at deltage i DSMFs kurser, kongresser, temadage mv.
  • Mulighed for at tage diplomuddannelsen som et samlede forløb, med adgang til en studievejleder under hele forløbet
  • Relevant information gennem bl.a. DSMF’s Nyhedsbreve
  • Adgang til DSMFs generalforsamling, mulighed for at stille op til bestyrelsen eller deltage i udvalgsarbejde og netværksaktiviteter

Bliv en del af det faglige fællesskab

Meld dig ind i fællesskabet. Alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan blive medlem af DSMF. Det årlige kontingent for medlemskabet er på 650 kr og gratis for fysioterapeutstuderende. Kontingentet er fradragsberettiget og opkræves i forbindelse med dit kontingent til Danske Fysioterapeuter. Du kan melde dig ind via linket herunder.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!