Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri arbejder for at udbrede gerontologisk viden og fremme både undervisning, forskning og oplysning inden for alle gerontologiens delområder.

Selskabets formål

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri har til formål at danne organisatorisk ramme for det fysioterapifaglige miljø indenfor gerontologi og geriatri og dermed bidrage til visionen om specialiseret og evidensbaseret fysioterapi indenfor ældreområdet.

Gennem kurser og temadage, arbejder selskabet for at tilbyde medlemmerne den nyeste viden inden for fysioterapi til ældre. Således medvirker selskabet til fysioterapeutisk kvalitetsudvikling og videreformidling af forskning til glæde og gavn for den ældre patient.

Selskabet udbreder kendskabet til specialiseringsordningen, koordinerer med de øvrige faglige selskaber i fysioterapi, repræsentere medlemmerne og arbejder desuden på at fungere som inspirationskilde mellem institutioner og fysioterapeuter med tilknytning til ældreområdet.

Om Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri

Selskabet er et specialebærende fagligt selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. De cirka 450 medlemmer er at finde i både sygehusvæsenet, samt det kommunale og private regi, og udgøres af fysioterapeuter med interesse for og fokus på at træne og behandle raske, syge og svækkede ældre.

Selskabets bestyrelse består af fire-otte medlemmer, med forskellige baggrunde, interesser og ansvarsområder inden for gerontologi og geriatri. Sammen arbejder de for at udbrede den nyeste viden og udvikling om fysioterapi til ældre. 

Faglige medlemsfordele

Ved at melde dig ind i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri, bliver du en del af et stærkt netværk, hvor du får mulighed for at erfaringsudveklse med andre fysioterapeuter, der deler samme faglige interesser som dig.

Du vil desuden få adgang til følgende:

  • Invitation til vores faglige årsmøder med aktuelle oplægsholdere og forskellige foredrag/workshops
  • Mulighed for deltagelse i selskabets kurser, faglige temadage til fordelagtige priser
  • Nyhedsbrev 4-6 gange årligt

Bliv en del af det faglige fællesskab

Du kan blive medlem i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri, hvis du også er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Det årlige kontingent for medlemskabet er 250 kr., som opkræves i forbindelse med dit kontingent til Danske Fysioterapeuter. Tilmeld dig via linket herunder.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Del eller udskriv siden