Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri arbejder for at udbrede viden og fremme uddannelse, forskning og oplysning inden for fysioterapi til ældre.

Selskabets formål

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri har til formål at danne organisatorisk ramme for det fysioterapifaglige miljø indenfor gerontologi og geriatri og dermed bidrage til visionen om specialiseret og evidensbaseret fysioterapi indenfor ældreområdet.

Gennem kurser og temadage, arbejder selskabet for at tilbyde medlemmerne den nyeste viden inden for fysioterapi til ældre. Således medvirker selskabet til fysioterapeutisk kvalitetsudvikling og videreformidling af forskning til glæde og gavn for den ældre borger/patient.

Selskabet udbreder kendskabet til specialiseringsordningen, koordinerer med de øvrige faglige selskaber i fysioterapi, repræsenterer medlemmerne og arbejder desuden på at fungere som inspirationskilde mellem institutioner og fysioterapeuter med tilknytning til ældreområdet.

Om Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri

Selskabet er et specialebærende fagligt selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. De cirka 500 medlemmer er at finde i både regionalt, kommunalt og privat regi og udgøres af fysioterapeuter med interesse for og fokus på at undersøge, træne og behandle raske, skrøbelige, svækkede og syge ældre.

Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer, med forskellige baggrunde, interesser og ansvarsområder inden for gerontologi og geriatri. Sammen arbejder de for at udbrede den nyeste viden og udvikling om fysioterapi til ældre. 

Faglige medlemsfordele

Ved at melde dig ind i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri, bliver du en del af et stærkt netværk, hvor du får mulighed for at erfaringsudveksle med andre fysioterapeuter, der deler samme faglige interesser som dig.

Du vil desuden få adgang til følgende:

  • Vores faglige årsmøder med aktuelle oplægsholdere og forskellige foredrag/workshops, som er gratis og kun for medlemmer.
  • Mulighed for deltagelse i selskabets kurser, faglige temadage til fordelagtige priser.
  • Nyhedsbrev 4-6 gange årligt.

Bliv en del af det faglige fællesskab

Du kan blive medlem i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri, hvis du også er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Det årlige kontingent for medlemskabet er 250 kr., som opkræves i forbindelse med dit kontingent til Danske Fysioterapeuter.

Medlemskab er gratis for studerende ved fysioterapeutuddannelsen.

Tilmeld dig via linket herunder.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!