Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi

Arbejder du med eller har interesse for smerter i dit fysioterapeutiske virke, er Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi det faglige selskab for dig. Selskabet arbejder for at fremme interessen for og kendskabet til smerteområdet og kvalificere forståelsen af smertebegrebet, herunder diagnostik, behandling og forskning specielt med fokus på den fysioterapeutiske indsats.

Selskabets formål

Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi, i daglig tale ’SMOF’, har til formål at sikre, at smerte bliver en prioriteret del af fysioterapeuters kompetencer. Selskabet samler derfor viden om forskellige aspekter af smerte ud fra en bio-psyko-socio-kulturel forståelse og formidler det på forskellig vis til fysioterapeuter.

SMOF samarbejder bredt nationalt og internationalt med både mono- og tværprofessionelle smerteorganisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner med det formål at udbrede interessen, kendskabet og forståelsen for smerte i relation fysioterapi.

Om Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi

Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi' bestyrelse udgøres af engagerede medlemmer med forskellig baggrund, interesser og ansvarsområder inden for smerteområdet. Selskabet blev grundlagt i 2009 og har siden arbejdet på at sætte smerte på dagsordenen og for udbredelse af viden om smerteområdet både mono- og tværprofessionelt.

Faglige medlemsfordele

Ved at melde dig ind i Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi, bliver du en del af et stærkt netværk, hvor du får mulighed for at sparre med andre fysioterapeuter, der deler samme faglige interesser som dig. Du støtter desuden bestyrelsens fortløbende arbejde med at fremme interessen for og kendskabet til smerteområdet.

Med medlemsskabet får du også:

  • Rabat på SMOF's årlige symposium, Moving on With Pain
  • Rabat på Dansk Smerteforums årsmøder

Bliv en del af det faglige fællesskab

Interesserer du dig for smerter og ønsker at tilslutte dig et netværk af 200 andre ligesindede, kan du melde dig ind i SMOF via linket herunder.

Du kan blive medlem af Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi, hvis du også er medlem af Danske Fysioterapeuter. Et medlemskab i SMOF koster 350 kr. årligt og er gratis for studerende. Kontigentet er desuden fradragsberettiget.