Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv arbejder for at forbedre trivsel og arbejdsmiljø på både offentlige og private arbejdspladser. Selskabet har ligeledes fokus på at flest mulige borgere deltager aktivt på et sikkert og sundt arbejdsmarked.

Selskabets formål

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv arbejder for, at fysioterapeuter bliver anerkendt, som en vigtig og unik faggruppe inden for beskæftigelse- og arbejdsmiljøområdet, når det gælder trivsel, engagement og produktivitet på arbejdsmarkedet. Selskabet arbejder således for at styrke den fysioterapeutiske faglighed indenfor området, også gennem internationalt samarbejde.

Om Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv er et fagligt selskab under paraplyorganisationen Dansk Selskab for Fysioterapi. Selskabet består af en bestyrelse på otte medlemmer, som arbejder indenfor selskabets fagområder. Medlemmerne af selskabet arbejder indenfor forskellige fagområder som arbejdsmiljørådgivere, undervisere og som job- og sundhedsfremmekonsulenter. De er både beskæftiget som selvstændige, private og offentlige ansatte.

Faglige medlemsfordele

Som medlem af Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv har du adgang til et stærkt fagligt netværk, hvor det både er muligt at vidensdele og stille spørgsmål til andre af selskabets medlemmer. Som medlem får du indflydelse på udbuddet af arrangementer samt rabat på selskabets kurser. 

Bliv en del af det faglige fællesskab

Du kan blive medlem af Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv, hvis du også er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Medlemsskabet koster 350 kr. årligt og er gratis for studerende. Tilmeld dig via linket herunder.