Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi arbejder med diagnostik og behandling af smerter i en fysioterapeutisk kontekst. Fokus er på at kunne udvælge de diagnoser og smertetilstande, hvor akupunktur kan være indikeret, samt at kunne udføre en kompetent og sikker behandling.

Selskabets formål

Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi har til formål at fungere som lærings- og uddannelsesmiljø for fysioterapeuter, som ønsker uddannelse i medicinsk akupunktur. Selskabet er en del af det muskuloskeletale speciale, hvor diagnostik, forebyggelse og rehabilitering af borgere og patienter med smerter og funktionsproblemer i bevægeapparatet er i fokus.

Selskabets formål er at uddanne fysioterapeuter som ønsker at opnå specialiserede kvalifikationer i at kunne behandle med akupunktur, samt at opnå specialviden om klinisk smertehåndtering. Implicit er der tale om postgraduat klinisk kompetenceudvikling for fysioterapeuter inden for det muskuloskeletale fagområde.

Om Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi har eksisteret siden 2002 og består af ca. 800 medlemmer og en bestyrelse på fem. Selskabet er internationalt organiseret via International Acupuncture Association of Physical Therapists. 

Selskabets efteruddannelser følger ECTS- pointsystemet (European Credit Transfer System), hvilket kort sagt betyder, at der er en ”varedeklaration” på disse kompetencegivende uddannelser på henholdsvis 6 og 10 ECTS.

Faglige medlemsfordele

Ved at melde dig ind i Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi, bliver du en del af et stort og stærkt netværk af fysioterapeuter, hvor du altid kan få faglig hjælp og klinisk sparring.

Som medlem vil du desuden få:

  • Reduceret kursushonorar
  • Gratis deltagelse på temadage
  • Mulighed for økonomisk tilskud til nationale og internationale kongresser
  • Indgå i kollegialt netværk og gensidig henvisning af patienter

Bliv en del af det faglige fællesskab

Du kan blive medlem i Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi, hvis du også er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Det årlige kontingent for medlemskabet er 350 kr., som opkræves i forbindelse med dit kontingent til Danske Fysioterapeuter. Tilmeld dig via linket herunder.