Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

Selskabet arbejder inden for området fysioterapi i psykiatri og mental sundhed. Vi har fokus på at udbrede viden, både i undervisning, forskning og oplysning.

Selskabets formål

Formålet med selskabet er at medvirke til udviklingen af specialet og at skabe et forum, hvor medlemmerne kan finde viden og inspiration samt skabe faglige netværk. Vi arrangerer derfor forskellige kurser, temadage og seminarer hvor forskning formidles og man kan mødes.

Gennem et tæt samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi, arbejder DSFPMS desuden for at skabe bedre fysioterapeutisk behandling samt flere arbejdspladser for fysioterapeuter inden for selskabets faglige speciale.

Om Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

Selskabet har en bestyrelse bestående af seks fysioterapeuter, som arbejder med forskellige områder indenfor fysioterapi i psykiatri og mental sundhed. 

Faglige medlemsfordele

Som medlem af Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed får du viden, temadage, kurser, seminarer og mulighed for at skabe et netværk med andre fysioterapeuter, der arbejder indenfor fysioterapi i psykiatri og mental sundhed.

Bliv en del af det faglige selskab

Du kan blive medlem af Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed, hvis du også er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Vores medlemmer er fysioterapeuter, som fx arbejder i sundhedsvæsenet med psykiatriske patienter eller privatpraktiserende fysioterapeuter, der integrerer en psykosomatisk vinkel i deres behandling af patienter. Derudover byder vi studerende fysioterapeuter velkomne.

Det årlige kontingent for medlemskabet er 350 kr., som opkræves i forbindelse med dit kontingent til Danske Fysioterapeuter. Meld dig ind via linket herunder.