For dig som er praktiserende

Er du praktiserende og har spørgsmål til f.eks. overenskomsten kan du rette henvendelse til et af regionens su-medlemmer her.

Vejledning fra SU-medlem

Du kan desuden henvende dig til et SU-medlem, hvis du ønsker hjælp i forhold til kontrolstatistik, hvis du ønsker at lave en særaftale med regionen (§2 aftale), eller hvis du har modtaget en klage, som omhandler overenskomsten.

Dit SU-medlem kan eksempelvis vejlede dig, hvis du har spørgsmål om din regions retningslinjer for deling af ydernumre eller din regions retningslinjer for limiterede ydernumre.

Principper for deling af ydernumre

Ydernumre over 30 timer kan deles mellem flere fysioterapeuter.

Læs om principperne for deling af ydernumre

Praksisplan for Fysioterapi, 2016

Region Sjælland og kommunerne i regionen har udarbejdet Praksisplan for Fysioterapi, 2016. Praksisplanen skal skabe grundlag for beslutninger og planlægning af den fysioterapeutiske betjening i regionen.

Målet med praksisplanen er at give gode rammer for en faglig højt kvalificeret behandling under hensyn til den bedst mulige udnyttelse af de ressourcer, der er afsat til området. Desuden er intentionen, at den fysioterapibehandling, som bliver givet, er målrettet til den enkelte borgers behov. 

Læs mere og download planen

Forløbsprogram for patienter med rygproblemer 

Så er det reviderede forløbsprogram for patienter med rygproblemer tilgængeligt. Programmet er revideret i 2016 og er gældende fra den 1. januar 2017. 

Forløbsprogrammet skal sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordelingen mellem sundhedsvæsenets aktører samt koordinering og kommunikation mellem de involverede parter.

Programmet er udviklet, så du har mulighed for at klikke rundt i dokumentet. For at udnytte denne funktion, er det nødvendigt at gemme programmet på egen pc.

Læs mere og download programmet

Region Sjællands SU-medlemmer

Marjanne den Hollander

Marjanne er mobilfysioterapeut i Næstved
Tlf: 20 48 95 55
E-mail: marjannefys@gmail.com

Morten Kronborg

Morten Kronborg er klinikejer i Køge
Tlf: 22 82 57 46
E-mail: mk@fysiok.dk

Henrik Nielsen

Henrik er klinikejer i Asnæs
Tlf. 22 79 90 02
Email: hn.post@hotmail.com

Hans Andersen

Hans er klinikejer i Næstved
Tlf: 60 18 32 31
E-mail: mail@osteopaten.dk