Praksiscertifikat

Praksiscertifikatet udbydes af Danske Fysioterapeuter. Det kvalificerer fysioterapeuter til at arbejde som praktiserende fysioterapeuter i sygesikringsregi i overenskomster mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Praksiscertifikatet

Praksiscertifikatet kvalificerer fysioterapeuter til at arbejde som praktiserende fysioterapeuter i sygesikringsregi, i overenskomster mellem Danske Fysioterapeuter og  Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Kurset finansieres af Fysioterapipraksisfonden.

Som klinikejer eller lejer skal du have gennemført Praksiscertifikatet senest 18 måneder efter, du har tiltrådt landsoverenskomsten. Praksiscertifikatet er frivilligt for ansatte og vikarer. Der er desuden 5 pladser til rådighed for selvstændige uden overenskomst.

Praksiscertifikatet er gratis

Praksiscertifikatet er gratis for alle fysioterapeuter, der er tilsluttet overenskomsterne med RLTN, og der er reserveret 5 gratis pladser til fysioterapeuter uden tilslutning til overenskomsten.

Ingen refusion

Du kan ikke få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste eller rejsegodtgørelse for deltagelse på praksiscertifikat.

Hvor og hvornår?

Se i kursuskalenderen hvornår det næste praksiscertifikat-kursus bliver afholdt

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656