Regler for palliativ fysioterapi

Den palliative fysioterapi adskiller sig fra almindelig fysioterapi ved at indebære en særlig tæt kontakt med patienten og dens pårørende og et tæt tværfagligt samarbejde med de øvrige faggrupper, der er involveret i behandlingen af patienten.

Regler for palliativ fysioterapi

Reglerne for palliativ fysioterapi varierer fra kommune til kommune. Det er derfor nødvendigt, at du sætter dig ind i, hvordan patientens bopælskommune håndterer borgere, der er terminalerklærede.

Derved kan du også aflaste de pårørende, som ofte har rigeligt at skulle håndtere.

Palliative teams på sygehuse

Nogle sygehuse har valgt at oprette et palliativt team.

Dette team består af et tværfagligt specialistteam, hvor de ansatte fysioterapeuter arbejder i tæt samarbejde med hospitalet. Det kan være hospitalsansatte fysioterapeuter, som kører ud til patienterne eller være kommunalt ansatte fysioterapeuter, som hospitalet har lavet en aftale med.

Hvis din kommune har oprettet palliative teams, vil borgerne sædvanligvis ikke blive henvist til en praktiserende fysioterapeut.

Tilskud til fysioterapeutisk behandling af terminalerklærede patienter i praksissektoren

For patienter, hvor den palliative indsats ikke varetages af et palliativt team, er det den praktiserende læge, der henviser til en praktiserende fysioterapeut. Det betyder, at der som udgangspunkt er en egenbetaling forbundet ved at modtage fysioterapi.

Dog er det sådan, at patienter, der er terminalerklærede, har mulighed for dækning af denne egenbetaling i henhold til Servicelovens § 122. Denne paragraf indebærer nemlig, at kommunen kan yde tilskud til fysioterapeutisk behandling.  

Ansøgningen laves af patientens læge eller hospitalslæge.

Ordningen betyder, at du kan modtage sygesikringstilskud, hvis du arbejder under overenskomsten, mens egenbetalingen varetages af kommunen.

Arbejder du uden for overenskomsten, har du mulighed for at undersøge, om kommunen vil dække hele beløbet.

Aftale om palliativ fysioterapi i Region Syddanmark

Region Syddanmark har valgt at lave en specielaftale under overenskomsten. Aftalen er lavet for at sikre et ensartet behandlingstilbud inden for det palliative fysioterapiområde i hele Region Syddanmark.

Læs aftalen om palliativ fysioterapi i Region Syddanmark

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608