Nye praksisoverenskomster

De nye overenskomster træder i kraft den 1. januar 2024. Find de redigerede overenskomster.

Nye praksisoverenskomster

Find de redigerede overenskomster her:

Overenskomst for almen fysioterapi

Overenskomst for vederlagsfri fysioterapi

Overenskomst for ridefysioterapi

Omsætningslofter bortfalder

Med den nye kapacitetsmodel bortfalder alle omsætningslofter, sammen med timebegrænsninger på kapaciteter. Klinikkerne er derfor fri til at disponere indenfor klinikkens samlede kapacitet, defineret som et beløb pr. speciale pr. klinik. Antallet af ydernumre (ejere og lejere) på klinikken kan dog ikke overstige antallet af kapaciteter rundet op.

Læs mere om kapacitet

Ændringer i kontrolstatistik

Fra den 1. januar 2024 modtager klinikkerne månedligt kontrolstatistik. Opgørelsen indeholder fremover også en oversigt over, hvad hver yder i klinikken har haft i omsætning og i evt. knækgrænsereduktion.

Læs mere om kontrolstatistik

Nynedsættelser

Der er i aftalen afsat midler til decentral udmøntning af nynedsættelser til nye ejere svarende til 3,75% i forhold til rammen på hvert af de 2 specialer. Det svarer til omsætning for i alt 86 mio. Nynedsættelserne kan søges af fysioterapeuter som ikke allerede er ejere under overenskomsten.

Læs mere om nynedsættelser

Hovedpunkter i aftalen om fornyelse af overenskomsterne

1. Fortsat regulering af honorar

Reguleringsordning for honorarerne videreføres. Det betyder, at de fortsat reguleres med pris- og lønudviklingen i samfundet.

2. Ny kapacitetsmodel

Aftalen indeholder en ny kapacitetsmodel, som gør at kapacitet fremover opgøres pr. klinik pr. speciale. Med den nye model mindskes risikoen for kollektive honorarnedsættelser.

3. Bedre styring

Med en kliniknær styringsmodel, hvor hver klinik disponerer over egen kapacitet, samt knækreduktion af det udbetalte tilskud er forventningen at risikoen for kollektive honorarnedsættelser er væsentligt mindsket. 

4. Ny kvalitetsmodel

Faglig modernisering med nye ydelser og forløb samt ny kvalitetsmodel, som vil gøre fysioterapipraksis til en fortsat attraktiv aktør i sundhedsvæsenet.

5. Nye ydelser og strukturerede forløb

Der indføres en række nye ydelser samt strukturerede forløb på begge specialer. Disse varetages af Enhed for Kvalitet og Modernisering.

Læs om de nye ydelser og strukturerede forløb

Den nye overenskomst træder i kraft den 1. januar 2024. Aftalen er 3-årig.

Hent gennemgang af speciale 51 og 62

Hent gennemgang af speciale 65 - ridefysioterapi

Hent hele aftaleteksten

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608