OK 2023 på praksisområdet

Se webinar, FAQ, gennemgangsnotat samt selve aftalen om fornyelse af overenskomsterne på praksisområdet. Desuden kan du læse om processen for de afsluttede forhandlinger.