Videokonsultationer og videoholdtræning kan gives med tilskud

Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået en aftale om, at individuelle videokonsultationer hold videokonsultationer indgår som permanente ydelser i overenskomsterne for speciale 51 og 62.

Individuel videokonsultation

Se ydelsesbeskrivelsen for individuel videokonsultation, herunder målgruppe, forudsætninger for brug, indhold i ydelser og information om ydelser.

Hold videoholdtræning

Se ydelsesbeskrivelsen for hold videokonsultation, herunder målgruppe, forudsætninger for brug, indhold i ydelser og information om ydelser.

Krav til dokumentation

 Ved anvendelse af individuel videokonsultation eller holdvideokonsultation vil der ikke være krav om, at patienten underskriver regningen, hverken fysisk eller ved registrering af sundhedskortet. Fysioterapeuten skal gemme det elektroniske afregningsmateriale i 2 år og vil i øvrigt kunne dokumentere konsultationen via sin journal.

Ofte stillede spørgsmål om tilskud til videokonsultationer

Da ydelsen ikke foregår ved fysisk fremmøde, er det nødvendigt, at der er en særlig opmærksomhed på, at patienten er klar over, at der påbegyndes en konsultation. Herunder skal patienten være oplyst om egenbetalingen, hvis det er speciale 51. Og der skal være sat særskilt tid af til konsultationen.

Endvidere er der for telemedicinske ydelser ikke krav om underskrift på regningen eller registrering af sundhedskortet. Fysioterapeuten gemmer det elektroniske regningsmateriale i 2 år og kan i øvrigt dokumentere konsultationen via journalen.

Sundhed.dk har information til fagpersoner om, hvordan man kan oprette en konto til at bruge videokonsultation via sundhed.dk’s platform.

Se vejledning til fagpersoner 

Herunder at du kan skrive til sundhed.dk for at få oprettet en adgang (som sundhed.dk. stiller til rådighed), hvis du har ydernummer.

For selvstændige fysioterapeuter på klinik, som ikke har fysioterapeuter med ydernummer, er det for medlemmer af Danske Fysioterapeuter som en midlertidig løsning muligt at få adgang til videokonsultation via sundhed.dk ved at rette henvendelse til MedConnect.

Se i øvrigt også denne side om persondatabeskyttelse:

Persondatabeskyttelse ved online fysioterapi

Se også

Tema om online fysioterapi

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608