Tips og tricks til din hverdag med online fysioterapi

Hvad skal der til for at lave en god fysioterapeutisk undersøgelse online, og hvordan skaber man et succesfuldt behandlingsforløb. Klinikejer og underviser Simon Simonsen giver sine allerbedste tips og tricks.

Hvilke regler gælder?

Bliv opdateret på 3 min. om autorisationsloven, journalføringspligten, etiske retningslinjer mv., som du skal være opmærksom på, når du arbejder med online fysioterapi.

Muligheder og begrænsninger

Online fysioterapi har begrænsninger, men flere elementer i behandlingsforløbet kan også forstærkes. Hør hvordan fra klinikejer og underviser, Simon Simonsen.

Online holdtræning i Aarhus Kommune

Folkesundhed Aarhus har startet et projekt, der b.la. har til formål at afprøve hvor mange deltagere, der kan være på en online holdtræning, samtidig med at kvaliteten bibeholdes. 

Online fysioterapi kan gives med tilskud

Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået en aftale om individuelle videokonsultationer samt en aftale om videoholdtræning til lægehenviste patienter under praksisoverenskomsterne.

Persondatabeskyttelse ved online fysioterapi

Når du udøver fysioterapi online, vil der altid være udveksling af personfølsomme oplysninger. Derfor er det vigtigt, at du har styr på, hvordan den software eller den webapplikation du anvender håndterer sikkerhed og privatlivsoplysninger.

Guide fra fagbladet Fysioterapeuten

Få en liste med praktiske råd til, hvordan du planlægger og udfører videoholdtræning.

Videoer om online fysioterapi

Dansk Selskab for Fysioterapi har i samarbejde med Dansk Selskab for Sportsfysioterapi fået lavet flere korte videoer, hvor fysioterapeuter b.la. sætter fokus på evidensen for online fysioterapi, patientens opfattelse, samt terapeutens fordomme og bekymringer for online fysioterapi.