Vurdering og eventuel ændring af behandlingsindsatsen

Her kan du se, hvad du skal være opmærksom på, når du løbende vurderer og eventuelt ændrer din behandlingsindsats i forhold til patienten.

Det er vigtigt, at du som fysioterapeut løbende foretager en kritisk faglig vurdering af den enkelte patients behov og behandlingsforløb, herunder om patienten i højere grad kan opfordres til egentræning eller træningen - i et vist omfang - kan understøttes af pårørende, hjælpere, plejepersonale eller lignende. Denne vurdering omfatter både behandlingsformen for den enkelte patient og behandlingsomfanget, og den finder altid sted på et fagligt grundlag.

Der bør samtidig vurderes på, om behandlingen retter sig imod formålet med den vederlagsfrie ordning og den vederlagsfrie diagnose. Der er behov for en særlig kritisk vurdering, hvis klinikkens udgift pr. patient ligger over gennemsnittet i regionen.

Hvis du ændrer behandlingsindsatsen overfor patienten, er det vigtigt, at du giver patienten en faglig begrundelse for ændringen og understøtter patientens egenhåndtering bedst mulig, hvilket bør dokumenteres i journalen.

I forhold til klinikkens kontrolstatistik vedr. den gennemsnitlige udgift pr. patient fastsætter overenskomsten en begrænsning, som kan betyde, at en klinik kan være forpligtet til at begrænse udgiften pr. patient. Klinikken kan få en henstilling eller højestegrænse, som betyder, at klinikken skal reducere den gennemsnitlige udgift pr. patient på klinikken. Fysioterapeuterne på klinikken vil i denne situation skulle gennemgå sine patienter og fagligt vurdere, hvilke patienter der bedst kan klare sig med færre behandlinger, så der opnås størst mulig sammenhæng mellem fagligheden i behandlingen og de økonomiske ressourcer. Desuden er det vigtigt, at fysioterapeuten på baggrund af denne vurdering giver patienten en begrundelse for ændringen af behandlingsindsatsen og understøtter patientens egenhåndtering bedst mulig, hvilket bør dokumenteres i journalen.

Du kan ikke som fysioterapeut tilbyde nogle af behandlingerne i et behandlingsforløb under overenskomsten mod fuld egenbetaling. Patienten kan ikke modtage yderligere behandling mod fuld egenbetaling på samme klinik, selvom patienten ønsker yderligere behandling end det, som fysioterapeuten kan tilbyde med tilskud inden for overenskomsten.

Det er vigtigt løbende at følge op på økonomien. Du kan henvende dig til samarbejdsudvalget for fysioterapi, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan følge op på din og klinikkens økonomiudvikling.

Desuden kan du gå i dialog med kommunen om de mest komplekse patienter på speciale 62 jf. vejledningen.

Læs vejledning

 

Hvis der er ventetid på klinikken gælder følgende:

Hvis en patient, som er henvist til tilskudsberettiget eller vederlagsfri behandling, finder den oplyste ventetid til behandling for lang, skal fysioterapeuten oplyse patienten om, at der er behandlingsmuligheder hos andre fysioterapeuter under overenskomsten. Såfremt patienten udtrykker ønske om i stedet at modtage behandling uden for overenskomsten og selv betale fuldt ud for behandlingen, skal patienten erklære sig indforstået med at betale, inden behandlingen iværksættes. Fysioterapeuten skal kunne dokumentere, at patienten har fået denne information. Hvis patienten stadig har brug for behandling, når ventetiden er overstået, kan patienten fortsætte sit behandlingsforløb med tilskud under overenskomsten.

 

Der er pr. 1. januar 2024 indført Digital opfølgning på selvtræning som en ny ydelse i overenskomsten. Ydelsen kan bruges for patienter, hvor der er indikation for, at et behandlingsforløb eller dele af et behandlingsforløb består af usuperviseret selvtræning, der er tilrettelagt af fysioterapeuten. Brugen af denne ydelse kan ikke gøres betinget af, at patienten tilkøber brug af træningsfaciliteter på den behandlende fysioterapeuts klinik.  

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608